Yurtdışında işçi çalıştıranların dikkat etmesi gerekenler

0
42

Yurtdışı işçiYurtdışına işçi götüren işverenlerin çalışanlarına ilişkin sosyal güvenlik yükümlülükleri 5510 sayılı Kanunun 5 (g) maddesi kapsamında yapılmaktadır. İlgili maddeye göre:

" Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4/(a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50'nci maddenin (isteğe bağlı sigorta) ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. (Cümle 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Eklenmiştir) Bu bent kapsamında yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılır" hükmü mevcuttur.

Türkiye'nin sosyal güvenlik sözleşmesi imzaladığı ülkelere çalışma için götürülen işçiler, ikili anlaşmalar çerçevesinde öngörülen sigortalılıklardan yararlanmaktadırlar. Ancak sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelere götürülen işçiler 4/a bendi kapsamında sigortalı olurlar ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Yine bu işçiler isteğe bağlı sigortalı da olabilir (GSS primi ödemeden), emeklilik hakkından da ayrıca yararlanabilirler. Söz konusu isteğe bağlı ödemeler 4/a hizmetleri olarak kabul edilmektedir.

Bu çerçevede sosyal  güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkeye işçi götüren işverenlerin de yaması gereken bazı yükümlülükler söz konusudur. Bunlar: 

1- İşverenin işyeri bildirgesi ile sigortalıların bildirileceği işyerini tescil ettirmesi gerekmektedir. Bu tescili yaparken yurtdışında işin alındığını belgeleyen sözleşme örneği ile ilgili ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği yazısı veya Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenecek belge eklenmesi gerekmektedir.

2- Yurtdışında çalıştırılan sigortalılarla ilgili olarak "21 numaralı belge türü" ile işe giriş bildirgesi verilecektir.

Osman ÖZBOLAT

Twitter: @osozbolat

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz