Yıllar İtibariyle Asgari Ücret Tutarları (2016)

0
57

Yürürlük Tarihi

Tüm Yaş Grublarında ki İşçiler İçin

Günlük

Aylık Brüt

Aylık Net

01.01.2016 – 31.12.2016

54,90 TL

1.6471,00 TL

1.177,46 TL

01.07.2015 – 31.12.2015

42,45 TL

1.273,50 TL

910,44 TL

01.01.2015 – 30.06.2015

40,05 TL

1.201,50 TL

858,96 TL

01.07.2014 – 31.12.2014

37,80 TL

1.134,00 TL

810,70 TL

01.01.2014 – 30.06.2014

35,70 TL

1.071,00 TL

765,67 TL

31.12.2013 Tarih ve 28868 Sayılı 3.Mükerrer Gazetede Yayımlanan 2013/1. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 16 Yaş altı ve 16 Yaş Üstü Uygulamasına Son Verilmiştir. Bu tarih itibari ile Tüm yaş grupları için güncellenecek olan tek tablo yukarıda ki olacaktır.

 

 

Yürürlük Tarihi

16 Yaşını Doldurmuş İşçiler İçin

16 Yaşını Doldurmamış İşçiler İçin

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.07.2013 – 31.12.2013

34,05 TL

1.021,50 TL

29,25 TL

877,50 TL

01.01.2013 – 30.06.2013

32,62 TL

978,60 TL

27,97 TL

838,52 TL

01.07.2012 – 31.12.2012

31,35 TL

940,50 TL

26,85 TL

805,50 TL

01.01.2012 – 30.06.2012

29,55 TL

886,50 TL

25,35 TL

760,50 TL

01.07.2011 – 31.12.2011

27,90 TL

837,00 TL

23,85 TL

715,50 TL

01.01.2011 – 30.06.2011

26,55 TL

796,50 TL

22,65 TL

679,50 TL

01.07.2010 – 31.12.2010

25,35 TL

760,50 TL

21,60 TL

648,00 TL

01.01.2010 – 30.06.2010

24,30 TL

729,00 TL

20,70 TL

621,00 TL

01.07.2009 – 31.12.2009

23,10 TL

693,00 TL

19,65 TL

589,50 TL

01.01.2009 – 30.06.2009

22,20 TL

666,00 TL

18,90 TL

567,00 TL

01.07.2008 – 31.12.2008

21,29 TL

638,70 TL

18,02 TL

540,60 TL

01.01.2008 – 30.06.2008

20,28 TL

608,40 TL

17,18 TL

515,40 TL

01.07.2007 – 31.12.2007

19,50 TL

585,00 TL

16,38 TL

491,40 TL

01.01.2007 – 30.06.2007

18,75 TL

562,50 TL

15,89 TL

476,70 TL

01.01.2006 – 31.12.2006

17,70 TL

531,00 TL

15,00 TL

450,00 TL

01.01.2005 – 31.12.2005

16,29 TL

488,70 TL

13,86 TL

415,80 TL

01.07.2004 – 31.12.2004

14,81 TL

444,15 TL

12,60 TL

378,00 TL

01.01.2004 – 30.06.2004

14,10 TL

423,00 TL

12,00 TL

360,00 TL

01.01.2003 – 31.12.2003

10,20 TL

306,00 TL

8,55 TL

256,50 TL

01.07.2002 – 31.12.2002

8,36 TL

250,88 TL

7,11 TL

213,21 TL

01.01.2002 – 30.06.2002

7,40 TL

222,00 TL

6,29 TL

188,70 TL

01.08.2001 – 31.12.2001

5,60 TL

167,94 TL

4,76 TL

142,75 TL

01.07.2001 – 31.07.2001

4,90 TL

146,95 TL

4,16 TL

124,92 TL

01.01.2001 – 30.06.2001

4,67 TL

139,95 TL

3,97 TL

118,96 TL

 
 

YILLAR İTİBARİYLE NET ASGARİ ÜCRET İÇİN TIKLAYINIZ

2016 yılı çalışma hayatı pratik bilgileri için TIKLAYINIZ

2016 Yılı Asgari Ücret uygulaması genel gerekçesi:

Karar Tarihi: 30/12/2015

Karar No : 2015/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 02/12/2015 tarihinde başladığı çalışmalarını 30/12/2015 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine oybirliğiyle,

2) işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 01/01/2016- 31/12/2016 tarihleri arasında 54,9 (ellidört dokuz) Türk Lirası olarak tespitine, işveren temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla,

3) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereğince Resmi Gazete'de yayımlanmasına oybirliğiyle,

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2016 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücreti; 01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında uygulanmak üzere 54,9 (ellidört dokuz) Türk Lirası olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İŞVEREN TEMSİLCİLERİNİN MUHALEFET ŞERHİ
30.12.2015

2016 yılı tüketici enflasyonu yüzde 8 düzeyinde iken, asgari ücretin yüzde 30 oranında artırılması ve artıştan kaynaklanacak yükün büyük kısmının işletmelerin üzerine bırakılması birçok alandaki ekonomik dengeyi olumsuz yönde etkileyecektir.

Ülkemiz ekonomisinde işsizliğin arttığı, enflasyonun yükselme eğimi gösterdiği, ihracatın gerilediği, işletmelerin uluslararası alanda rekabetçiliğinin ve faaliyet kârlarıma giderek zayıfladığı, yerli ve yabancı yatırımların yetersiz olduğu bir dönem yaşanmakta iken, asgari ücretin tespitine ilişkin olarak Anayasa'nın 55'inci maddesine yer alan hususlar dikkate alınmadan belirlenen asgari ücretin işverene maliyetindeki artış, işletmeleri çok zor koşullara sürükleyecektir.

Asgari ücret tüm ücretlerin temelini oluşturduğundan, söz konusu aşın artış en yüksek ücretler dahil bütün ücret kademelerini yukarı itecek ve işgücü maliyetlerini iç ve dış piyasalarda yabancı firmalarla rekabet edilemez seviyelere çıkarmanın yanı sıra, çalışma barışını ve toplu iş sözleşmesi düzenini de olumsuz etkileyecektir. Bu yönde belirlenen asgari ücret yeni istihdam yaratılmasını da güçleştireceği gibi, yalnız işveren ve işletmeleri değil, kayıtlı istihdamda son yıllarda yakalanan başarıyı ve orta vadede çalışanları da olumsuz etkileyecek mahiyettedir.

Komisyon kararı; belirtilen olumsuz etkilerin dışında ayrıca, ülkemiz ihracatım olumsuz etkileyecek, istihdam kayıplarına neden olacak ve işsizliği artıracak, kayıt dişiliği büyütecek, maliyet artışı yüzünden enflasyonu yükseltecektir.

Yukarıda belirtilen gerekçeler çerçevesinde Komisyon kararına muhalif kaldık.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz