Üniversitede, eğitim öğretim ödeneği kimlere verilmez?

0
35

Eğitim öğretim ödeneği, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun Ek 1’inci maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde şu şekildedir:

“Ek Madde 1 – (Ek madde: 24/11/1994 – 4048/4 md.; Değişik madde: 20/03/1997 – KHK – 570/6 md.)
04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.”

Yukarıdaki maddeye göre 3 durumda eğitim öğretim ödeneğinin verilmemesi gerekmektedir. Buna göre;

1- 2547 sayılı Kanunun 33. maddesine göre yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilen araştırma görevlilerine,

2- 2547 sayılı Kanunun 39. maddesinin 2. fıkrasına göre öğretim elemanlarından, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak veya staj yapmak amacıyla Bakanlar Kurulunca belirlenen kontenjanlar doğrultusunda yurt dışına gönderilenlere (yurt dışına kongre, konferans, seminer ve araştırma gezisi yapılması bu kapsamda değildir)

3- 2547 sayılı Kanunun 38. maddesine göre diğer kurumlarda geçici larak görevlendirilenlere,

eğitim öğretim ödeneği verilmez.

Çalışma hayatına ilişkin iş hukuku ve sosyal güvenlik haberlerini sitemizden takip edebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz