Ücretle ilgili bilmedikleriniz?

0
38
SGK Para cezaları

 

 

İş Kanunu’na göre ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

Ücretin kural olarak Türk parası işyerinde veya banka aracılığı ile çalışana ödenmesi gerekmektedir. Ancak ücretin yabancı bir para cinsi ile ödenmesi kararlaştırılmışsa, ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesi gerekmektedir.

Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.

Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.

Çalışmadan ücret ödemesi yapılır mı?

Ücrette esas olan yapılan bir iş karşılığında ödenmesidir. Ancak İş Kanunu genel olarak işçiyi koruduğundan işçinin çalışmadığı dönemlerde de ücret ödenmesi söz konusudur. Örneğin hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri, ücretli izinler gibi dönemlerde işçiler çalışmadıkları halde ücretlerini alırlar. Bu günleri öne sürerek “zaten çalışmıyor, ücret de ödenmez” demek yasaya aykırıdır.

Ancak askerlik, iş kazası, hastalık ve analık durumlarında iş göremeyen çalışanlar için farklı kurallar geçerlidir. Bu durumlarda iş göremeyen kişiler SGK’dan iş göremezlik ödemesi aldıklarından işveren tarafından ödeme yapılma zorunluluğu yoktur. Ancak işveren dilerse yardım niteliğinde işçisine ödeme yapabilir.

Basın mesleğinde çalışan ve hamilelik dolayısıyla izne ayrılan çalışanlara ise hamileliklerinin yedinci ayından doğumdan sonraki ikinci aya kadar en son aldıkları ücretin yarısı ödenmek zorundadır.

Çalışanların ücretleri haczedilir mi?

İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz.   Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

İnşaat işçilerinin ipotek hakkı

İnşaat sektöründe sıkça görülen durumlardan biri, sektör çalışanlarının ücretlerinin ödenmemesi durumudur. Ancak bu sektörde çalışan işçilere, inşa ettikleri gayrimenkuller üzerinde kanuni ipotek hakkı getirilmiştir. İnşaat işinde çalışan ve ücretleri ödenmeyen işçiler, ücretleri ödenene kadar inşaat üzerinde ipotek haklarını koruyabilirler. www.osmanozbolat.com

Ücretten indirim yapılabilir mi?

İş Kanunu’nda çalışanlar için asgari bir ücretin düzenleneceği ve bu asgari ücretten daha az işçilere ödeme yapılamayacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte ücrette bir üst sınırda ön görülmemiştir.

Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da İş Kanunu hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.

Ücret ödenmemesi durumunda ne yapılabilir?

Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir (zorunlu) bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Ücretlerin zamanında ödenmemesi durumunda mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanmaktadır. Dolayısıyla işçilerin ücretlerinin ödenmemesi durumunda, Merkez Bankası faiz oranlarından faiz tahakkuku ile birlikte ücretlerini talep etmeleri gerekmektedir.

osmanozpolat@gmail.com

Twitter: @osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz