Tarihi fırsat kaçırılmasın!

0
38

plan bütçeMecliste torba yasa görüşmeleri devam ederken gerek çalışanların gerekse de işverenlerin heyecanla beklediği müjdeli haberlerin mevcut taslakta yer almadığı görülmektedir. Okurlarımızdan da bu kapsamda bizlere yoğun mailler gelmektedir. Bu yazımızda birçok değişikliğin beklendiği torba yasada bulunması elzem teşkil eden düzenlemelere değineceğiz.

Denetim sistemi karmaşası devam ediyor

Bu köşeden defalarca kez yazdık, anlattık. Özellikle anlattığımız hususlar, elim Soma faciası sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetim sisteminin yetersizliği şeklinde artık basına düştü. Mevcut üçlü denetim yapısının birbirinden bağımsız ve koordinasyonsuz bir şekilde aynı/benzer işleri yapmaya çalışması “aynı işyerinin bazen farklı birimlerce aynı konuda denetlenir” hale getirdi. Mevcut böylesi bir yapıda da denetim görevlilerin işlerinde ve performanslarında orantısız istatistikler karşımıza çıkar oldu. Örneğin 2013 yılında SGK Müfettişleri 3840, İş Müfettişleri 16971, SGK Denetmenleri ise 39814 işyeri denetlemiş. Bu bile aslında her şeyi özetlemektedir.

Dün İş Müfettişleri Derneği tarafından verilen basın bildirisinde bile  “haklı olarak” bu husus göze çarpmaktadır. Söz konusu dernek aynı zamanda Bakanlık bünyesindeki çoklu denetim yapısına vurgu yaparak: “Madenlerde  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesi içinde ve dışında, işlevleri birbirinden çok farklı pek çok kurum tarafından denetim yapılmasına rağmen, madenlere giden tüm denetim görevlilerinin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden denetim yapan İş Müfettişi olarak algılanmasındaki yanlışlığın da altını çizmek gerekir” diye açıklama yapmıştır. Yerden göğe kadar haklılar… Burada bir mesleği veya meslek mensuplarını hedef tahtasına koymak yerine söz konusu bildiride de bahsedildiği şekilde çözüm için; kültürel, ekonomik koşullar, eğitim ve teknik donanım gibi tüm alanlarda köklü değişikliklerin yapılması şarttır.

Bu hususlar çerçevesinde önümüzdeki bu tarihi fırsatı kaçırmamak gerekmektedir. Çalışma hayatına ilişkin köklü reformların en önemlilerinden, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından da vurgulandığı şekilde çok başlı bir denetim sisteminden kurtulma adına bu torba yasada önemli bir revizyonun şart olduğu açıktır.

Sigortalılık öncesi doğum borçlanması yine yok

Okurlarımızın da devamlı maillerle bize sorduğu, birçok kadın sigortalıların beklediği  bir diğer hususta doğum borçlanmasında, sigortalılık tarihinden önceki doğumların borçlandırılıp borçlandırılmayacağı hususudur. Bu konuda kadın çalışanlar yine üzülecek ama maalesef onlara yönelik bir düzenleme torba yasada yer almamaktadır. Ancak 4/a ve 4/b kapsamında çalışanlara doğum borçlanması hakkı getiriliyor ve doğum borçlanma sayısı üçe çıkarılıyor.

Emeklilik için yaş şartını tamamlayamayanlar da sevinemeyecek

Emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresi ve prim gün sayısını doldurmalarına rağmen, yaş şartını tamamlayamadıklarından dolayı emekli olamayanlara da sevindirici haber gelmedi. Onlara yönelik çeşitli formüller üzerinde durulmuş olsa da, torbadan onlara yaşlarının dolmasını beklemeleri haberi çıktı.

Bağ-Kur sigortalıların geçmiş yıllardaki tescil durumları

Yine emeklilikle ilgili olarak geçmiş yıllarda Bağ-kur kapsamında faaliyette bulunmalarına rağmen, tescil edilmediklerinden dolayı herhangi bir gün kazancı olmayanların bu sürelerini borçlanmalarına yönelik düzenleme yapılması beklentisi vardı. Ancak mevcut torba yasada geçmişte Bağ-Kur çalışması olduğu halde tescili olmayan işverenlerle ilgili sigortalılık kazancı getirecek bir haber de maalesef söz konusu değildir.

Bir diğer okurlarımızdan gelen ve çokça karşılaştığımız sorulardan birisi de, hizmet durumu ne olursa olsun “çalışılmayan geçmiş dönemlerin borçlanılarak kazanılabileceği” sorusudur. Böyle bir düzenleme hali hazırda olmamakla birlikte, bundan sonra da olması hemen hemen yok denecek kadar azdır. Görüldüğü üzere torba yasalarda mevcut çalışanlarla ilgili bile borçlanma hakkı getirilmezken, çalışmadan geçen sürelerin borçlanılması gibi bir durumun olması mümkün değildir.

Bu kapsamda stajyerlerin de emeklilik sürelerinden sayılmayan çalışmalarının borçlandırılarak hizmetlerine dahil edilmesi gibi beklentiler de boşa çıkmış oldu. Onlar da maalesef bu sürelerini emeklilik hesaplamalarında halihazırda kullanamamaya devam edeceklerdir.

İletişim: www.osmanozbolat.com

twitter.com/osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz