Subay ve astsubaylara 4 günlük yol izni

0
41

2 Ekim tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile subay ve astsubaylara 4 günlük yol izni verildi.

MEMURLARIN YOL İZNİ

Memurların yol izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yıllık izin başlıklı 102’nci maddesinde şu şekilde gösterilmiştir.

‘Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir’

Ancak uygulamada genel olarak, 62 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’ne dayanılarak pek izin verilmemektedir. Tebliğin ilgili hükmü şu şekildedir:

‘Yasanın 102’nci maddesinde, zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinler ine ek olarak gidiş ve dönüş için en çok dört gün izin verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır’

Görüleceği üzere, çok zorunlu olmadıkça bu iznin verilmemesi istenmiştir.

Yol iznindeki yanlış uygulamalar

SUBAY VE ASTSUBAYLARA VERİLEN YENİ HAK

Diğer taraftan, 2 Ekim tarihli Resmi Gazetede subay ve astsubayların izinlerinde değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklik sırasında subay ve astsubayların yol izinlerine ilişkin olarak şu düzenleme yapılmıştır:

“5) Yıllık planlı izine giden personele takvim yılında bir defa olmak üzere intikal aracına bağlı olarak, fiilen yolda geçecek süreler göz önüne alınarak, izin vermeye yetkili makam tarafından 4 güne kadar yol izni verilir. Belgeye dayanan gecikmeler dikkate alınır.”

Bu hüküm gereğince, izin vermeye yetkili amirler subay ve astsubaylara 4 güne kadar yol izni verebilecektir.

Çalışma hayatına ilişkin iş hukuku ve sosyal güvenlik haberlerini sitemizden takip edebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz