Sigortalının Bildirimi

0
48
T.C.
YARGITAY
Yirmibirinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2011/1895
Karar No : 2011/2428
Tarih : 17.03.2011

 

Dava, davacının 2926 sayılı Yasa kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalısı olmadığının ve bu tarihler arasında 506 sayılı Yasa kapsamında primi ödenen günlerde 506 sayılı Yasa’ya tabi zorunlu sigortalı olduğunun tesbiti istemine ilişkindir. Yapılacak iş; … tarihleri arasındaki dönem yönünden 5510 sayılı Yasanın 9/b-5 maddesi uyarınca kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için, sigortalılığı sona erdiren haller olarak sayılan; tarımsal faaliyetlerinin sona erip ermediğini araştırmak, tarımsal faaliyetinin devam ettiğinin anlaşılması halinde yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olup olmadığını ilgili vergi dairesi ve Kurumlar aracılığı ile tespit ettirip sonucuna göre karar vermekten ibarettir. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz