Sigortalılık başlangıç tarihi dava dilekçesi

0
43

 

 

Sigortanızın başlangıç tarihi emeklilik açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple sigorta başlangıç tarihi geç olan sigortalıların bunun tespitini istemeleri ve bu yolda uğraş vermeleri gerekmektedir. Aaşağıda sigorta başlangıç tarihi ile ilgili açılacak davalara ilişkin örnek bir dilekçe bulunmaktadır.

 

………. İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                 ……….

DAVACI                       :

VEKİLİ             :        

DAVALILAR                 : 

KONU                           : Hizmet tesbiti talebimizdir.

AÇIKLAMALAR            :

1- …………….. sigorta sicil numaralı müvekkilimiz ../../….. – ../../…. tarihleri arasında davalıya ait işyerinde mevsimlik işçi sıfatı ile çalışmış bulunmaktadır. Müvekkilimiz bu çalışması esnasında işveren tarafından sigortalı yapıldığını ve sigorta primlerinin ödendiğini bilmektedir.

2- Müvekkilimiz emeklilik işlemleri ile ilgili olarak SSK Kurumuna müracaat etmiş, ancak emeklilik süresinin dolmadığı kendisine bildirilmiştir. Bunun üzerine müvekkilimiz davalı kuruma yazılı olarak başvurmuş ise de, davalının ../../….. tarih ve …….. sayılı yazısı ile müvekkilimizin….. yılında sigortasız olarak toplam …. gün puvantajlı çalışmış olduğu bildirilmiştir.

3- Bu durum müvekkilimizin maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi, emeklilik işlemlerinin de gecikmesine sebep olmuştur. SGK ….. Bölge Müdürlüğünün bu çalışmaları sigortalık hizmetlerinden sayabilmesi ve müvekkilimizin sigorta başlangıç tarihinin ../../…. olarak tesbiti için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPER      : 5510 sayılı Kanun 4/a-7, İş Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                   : İşyeri Dosyası, Sigorta Dosyası, Tanık Beyanları, Davalı Kurumun Cevabi Yazısı, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller.

CEVAP SÜRESİ           : 10 Gündür

TALEP SONUCU          : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimiz ……….'ın davalılardan …………. nezdinde yukarıda belirtilen tarihler arasında çalıştığının ve sigorta başlangıç tarihinin ../../…. tarihi olduğunun tespiti ile bu süreler içinde yatırılmayan primlerin davalı tarafından yatırılmasına, müvekkilimizin bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz