Sigortalıların İşleri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt Dışında Bulunmaları

0
45
T.C.
YARGITAY
Yirmibirinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2008/19136
Karar No : 2009/16145
Tarih : 10.12.2009

 

Dava, davacının davalı işverenin işçisi olarak yurtdışında cam fabrikasında çalışırken geçirmiş olduğu kazanın iş kazası olduğunun tesbitini istemine ilişkindir. Davacının davalı işverene ait Türkiye’de bulunan işyerinde işe girdiğine dair işe giriş bildirgesinin Kuruma verilmiş olması, yurtdışındaki fabrikada teknik incelemelerde bulunmak üzere gönderildiğinin işverence bildirilmesi karşısında davacının yurtdışındaki işyerine geçici göreve gönderildiğinin ve davacıyı zararlandırıcı olayın 506 Sayılı Yasa kapsamında bir iş kazası olduğunun kabulü gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yönelik davanın kabulü ile olayın, iş kazası olduğunun kabulü gerekir. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz