Sigortalı Çalışma Başlangıcının Geç Bildirilmesi

0
37

T.C.
YARGITAY
Onuncu Hukuk Dairesi

Esas No : 2005/924
Karar No : 2005/3305
Tarih : 29.03.2005

Davacı, davalı Kurum işleminin iptali ile aleyhine tahakkuk ettirilen toplam 6.464.779.370 lira borcun kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş müfettişi tarafından işyerinde yapılan denetim sonucu tespit edilerek Sosyal Sigortalar Kurumu’na bildirilen sigortalı çalışma başlangıcının geç bildirilmesi durumunun, raporda adı geçen ve Kuruma bildirilmeyen çalışmaları nedeniyle prim tahakkuku yoluna gidilen sigortalıların Kurum nezdindeki sigortalı özlük dosyaları getirtilerek, davacıyla çalışma ilişkilerinin kayıtlara yansıma oranı ile Kurum işlemlerine konu tahakkuk dönemlerinin ayrıntılı karşılaştırmasının yapılması, müfettiş raporu içeriğindeki tespitlerin dayanağı kayıtlarla tarafların konuya ilişkin sunabilecekleri tüm kayıtlar getirtilerek, gerektiğinde adı geçenlerin beyanları ve konunun vazgeçilmez ve devredilemez nitelikteki sosyal güvenlik hakkıyla doğrudan ilgisi nedeniyle gerek görüldüğünde re’sen yapılacak araştırma ve incelemeyle toplanacak kanıtların birlikte değerlendirilmesi sonucunda, adı geçen sigortalıların sigortalılık süreleriyle ilgili eksik bildirimde bulunulup bulunulmadığının tespiti gerekir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz