Sigorta hizmet tespiti dava dilekçesi

0
150

 

 

İşyerinde kayıtdışı çalışan kişiler, çalışırken veya işten ayrıldıktan sonra işyeri ile ilgili olarak dava yoluna gitmektedirler. Dava açılma sürecinde mahkemeye başvururken ne şekilde bir dilekçe ile başvuracaklarını bilmediklerinden, örnek bir dava dilekçesini sizlere sunuyoruz.

………. İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                     

                                                                                                                         Tarih

DAVACI                                   :

VEKİLİ                                      :            

DAVALILAR                             :

KONU                                      : Müvekkilimizin Sigortalılık Başlangıcının ve Sigortalı Hizmetinin Tesbiti Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                        :

1- Müvekkilimiz; davalılardan ……………..’e ait, ………………. adresindeki işyerinde ../../…. gününden başlayarak ../../…. tarihine kadar çalışmıştır.

2- Müvekkilimizin bu çalışması Kuruma bildirilmiş; fakat işe giriş bildirgesi verildikten sonra herhangi bir işlem yapılmamış ve prim ödemesinde de bulunulmamıştır.

3- Müvekkilin yaşlılık aylığından yararlanmak üzere yaptığı başvuruya Kurum tarafından "sigorta başlangıç tarihiniz ../../…. olmasına rağmen çalışmanıza rastlanmamış olduğundan dosyanın işlemden kaldırıldığı bildirilmiştir." denilerek, yaşlılık aylığından yararlanabilmek için geçmesi gereken sigortalılık süresinin tamamlanmamış olduğu bildirilmiştir.

4- Kurum tarafından işe giriş bildirgesi verildiği halde işverenden prim tahsili yoluna gidilmemiş olması müvekkilimizden kaynaklanan bir husus olmayıp, kurumun kendi kusuru nedeniyle müvekkilimizin mağdur edilemeyeceği sosyal hukuk devleti ilkesinin gereğidir.       

5- Yaşlılık aylığından yararlanma hakkı doğmuş olan müvekkilimiz, kurumca kendisine “işe giriş bildirgesi verilmesine rağmen prim ödemesi yapılmamış olması nedeniyle yaşlılık aylığından yararlanamayacağı" bildirildiğinden mağdur olmaktadır. 

6- Bu sebeple müvekkilimizin Kuruma bildirilen fakat primleri yatırılmayan çalışmalarının tespiti ile bu çalışmalarına ait yatırılmayan primlerin işverenden tahsilini sağlamak amacıyla işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                :5510 S.K m.92 ve sair mevzuat.

DELİLLER                                : SGK Denetmen raporları, tutanaklar, SGK’nın …………… sicil sayılı dosyası, işyeri dosyası, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ile yasal ve takdiri her türlü delil.

TALEP SONUCU                      : Yukarıda arz edilen nedenlerle; müvekkilimizin Kuruma bildirilen fakat primleri yatırılmamış olan çalışmalarının tespiti ile bu çalışmalarına ait yatırılmayan primlerin işverenden tahsiline; yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.                                                                                                      

                                                          DAVACI VEKİLİ(İmza)

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz