SGK İşveren Teşvikleri-1

0
45

sgk tesvikleriİşverenin Beş Puanlık Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası Prim Teşvikinden Yararlanması

SGK 5 Puanlık İşveren İndirimi Nedir? Hangi Durumlarda Yararlanılır?

5510 sayılı Kanuna göre işçi çalıştıran özel sektör işverenleri, bu çalıştırdıkları işçilerle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ödemektedir.  Bir işçi için ücretin %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası diye adlandırılan ve emeklilik primleri de denilen uzun vadeli sigortalı kolları primleridir. Bu %20 oranının %11’i işveren, %9’u da sigortalının ödemek durumunda olduğu hissedir.

İstihdamda ekonomik anlamda canlılığın artırılması adına devlet tarafından işverenlere tanınan ve en çok kullanılan teşviklerden biri söz konusu işveren hissesinin (%11) beş puanlık kısmına (%5) isabet eden tutar Hazinece karşılanmaktadır.

Örneğin; Kuruma ibraz edilen aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalıların toplam prime esas kazancı 50.000.00 TL ise işveren tarafından 50.000.00 TL için ödenmesi gereken prim (Kısa vadeli prim oranı %2) 17.250,00 TL iken, 5 puanlık indirimden yararlanan işverenler 14.750,00 TL olarak ödeyeceklerdir. Bu da yılda bir işverenin 30.000.00 TL’sinin kasasında kalması demektir.

 İşverenlerin bu çok önemli ve maddi anlamda prim yükünden kendilerini nispeten rahatlatacak teşvikten yararlanmaları için bazı hususların varlığı şarttır. Buna göre %5 işveren teşvikinden yararlanmak için:

– İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak her ay düzenlemek ve SGK’ya vermek durumunda oldukları aylık prim ve hizmet belgelerinin (prim belgelerinin) 5510 sayılı Kanun türü seçilerek yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri,

– Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı (%9) ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı (%6) yasal süresinde ödemeleri,

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır.

Borcu olan işverenler, SGK 5 puanlık işveren hissesi indirimden hangi şartlarda yararlanır?

SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren işverenler ile kanunlarla yürürlüğe giren borç yapılandırmalarına göre (29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa ve 22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer taksitlendirme ve yapılandırma Kanunlarına göre) borçlarını yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece 5 puanlık indirimden yararlandırılır.

Kimler SGK 5 puanlık işveren hissesi indirimden yararlanmaz?

5510 sayılı Kanunda ayrıca 5 puanlık işveren indiriminden yararlanamayacak olanlarda açıklanmıştır. Buna göre:

– 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu fıkrayla sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.

– Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklara ait işyerleri

– 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri işyerleri,

– 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekli olduktan sonra çalışan kişiler),

– Yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

5 Puanlık İşveren Hissesi Teşviki İle İlgili Diğer Önemli Hususlar:

– Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

– 5 Puanlık İşveren Hissesi Teşviki ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, 5 Puanlık İşveren Hissesi Teşviki öncelikle uygulanır.

– 5 Puanlık İşveren Hissesi Teşviki, kamu idareleri hariç işçilerin sigortalarına ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıkların (banka sandıkları) statülerine tabi personel için de uygulanır.

https://twitter.com/osozbolat

http://www.facebook.com/osozbolat

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz