SGK cezalarında zamanaşımı

0
41

SGK sosyal güvenlik kurumu İşverenlerin veya sigortalıların sosyal güvencelerinin sağlanması belirli bir prim ödemesi ile mümkün olmaktadır. Gerek bu prim ödemelerinden gerekse de çeşitli idari para cezalarından ötürü sigortalılar/işverenler Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanabilmektedir. Malumunuz SGK borçları ve faiz oranları ağır olduğundan ötürü de, geri ödeme her zaman için kolay olmamaktadır. Bu nedenle SGK para cezalarında zamanaşımı olgusu dikkat çekmektedir. Borcu zamanaşımına uğrayan işverenler amiyane tabirle 'borçtan yırtmaktadırlar.' 

Tabii ki borcun zamanaşımına girmesi eskiden olduğu gibi mümkün değildir dersek yeridir. Çünkü elektronik sistemde her ne kadar herşey takip edilse de, biz bu yazımızda sizlere SGK para cezaları ve prim ödemelerinde zamanaşımı nedir, nasıl işlemektedir bilgi verelim.

1- SGK PRİM BELGELERİNİN GEÇ VERİLMESİ DURUMUNDA CEZALAR VE ZAMANAŞIMI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre prim belgeleri ile ilgili cezalar şu şekildedir:

a.     Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

b.       Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

c.       Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

d.       Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında, idari para cezası uygulanır. 

Görüldüğü üzere prim belgesi ile ilgili cezalar, ya işveren tarafından süresi içinde SGK'ya verilememesinden, yada Kurum denetim görevlileri veya mahkeme kararınca yapılan tespitlerden ötürü uygulanmaktadır. Dolayısıyla zamanaşımı süresi de bu iki duruma göre farklılık arz etmektedir.

A- Prim belgeleri işveren tarafından Düzenlenirse

Prim belgeleri işveren tarafından düzenlenip ilgili maddeye göre ceza uygulanan işverenler için zamanaşımı süreleri:

07.12.1993 tarihine kadar olan borçlar için zamanaşımı, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibren 10 yıl;

08.12.1993 – 05.07.2004 tarihleri arasında, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibren 5 yıl;

06.07.2004 – 30.09.2008 tarihleri arasında, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibren 10 yıl;

01.10.2008 ve sonrası için borcun ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibren 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur.

B- Prim belgeleri SGK Denetim görevlileri, mahkeme kararları ve diğer kamu kurumlarından alınan yazılar sonucu düzenlenirse

Bu durumda söz konusu bilgi ve belgelerin SGK'ya intikal ettiği tarihten itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi söz konusudur.

2- SGK İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

09.07.1987 – 11.05.1993 tarihleri arasında işlenen fillerden ötürü 5 yıl;

12.05.1993 – 05.08.2003 tarihleri arasında işlenen fillerden ötürü 10 yıl;

06.08.2003 – 30.09.2008 tarihleri arasında işlenen fillerden ötürü 5 yıl;

01.10.2008 ve sonrası için ise 10 yıl olarak uygulanmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz