SGK cezalarında indirimden yararlanma

0
46

SGK Para CezalarıSon yazımızda sadece kayıtdışılık yönünden idari para cezalarını açıkladık. Tabii ki, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun idari para cezaları sadece kayıtdışılık yönünden uygulanmamaktadır. Genel başlıklar halinde 13 kalem idari para cezası uygulaması söz konusudur. Bu yazımızda da her ne sebeple olursa olsun SGK tarafından para cezası uygulanan firmaların, ödenecek ceza tutarını nasıl daha aza indireceğini açıklayacağız.

SGK cezası nasıl ¼ oranına indirilir?

Bazı cezalar var ki, inanın uygulandığına şahit oldukça “kurunun yanında yaşta yanıyor” dedirtecek cinsten. Hiçbir kötü niyeti olmadan sehven yapılan hatalardan dolayı, SGK’yı bilerek zarara uğratanlarla aynı cezalara maruz kalan iyi niyetli firmaların durumu hiçbir adalet ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

Bu sebeple Sosyal Güvenlik Kurumu, iyi niyetli olan işverenlere yönelik bazı ceza kalemlerinde kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, uygulanacak cezayı ¼ oranında uygulamaktadır. Peki, hangi ceza kalemlerinde indirimden yararlanılmaktadır?

– İşyeri açıp, süresi içinde işyeri bildirgesini SGK’ya vermeme durumu,

– Sigortalısını süresi içinde SGK’ya bildirmeme durumu,

– Sigortalılığın sona erdiğini SGK’ya bildirmeme durumu,

– İşe başlama ve bitişini tarihlerini bildirme yükümlülüğüne uymayan kurumların durumu,

– Ticaret sicil memurlukları ile bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurumların durumu.

Bu belirtilen hususları yerine getirmeyen firmalara veya kurumlara tespitlerin mahkeme kararı veya SGK denetim görevlilerince tespit edilmesi durumu hariç olmak üzere;

– Yukarıda belirtilen ve SGK’ya verilmesi gereken belgelerin 30 gün içinde düzeltilmesi,

– Uygulanan cezanın tebliğ tarihini takip eden 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, cezanın sadece ¼ oranındaki tutarı SGK tarafından tahsil edilmektedir. www.osmanozbolat.com

Bir örnekle konuyu daha da açıklığa kavuşturacak olursak; 01.02.2014 tarihinde işe başlayan işçisini çeşitli nedenlerle SGK’ya bildiremeyen işveren, söz konusu işçisi ile ilgili 30 gün içinde işe giriş bildirgesini SGK’ya verir ve kendisine uygulanan cezayı da 15 gün içinde öderse, 1.071 TL yerine 267,75 TL ceza ödeyecektir.

SGK cezalarında %25 indirimden nasıl yararlanılır?

 Kendisine SGK tarafından para cezası uygulanan firmalar, Kuruma itiraz etmeden veya ceza ile ilgili yargı yoluna başvurmadan tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde ceza ile ilgili % 25 indirim uygulanmaktadır. Bu indirim durumu da aslında ağır cezaların uygulandığı işverenler için önemli bir indirim tutarıdır.

Para cezası sonucunda yargıya nasıl başvurulur?

İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ edildiği an tahakkuk eder, yani hüküm bulur. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ceza tutarı SGK hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde SGK’ya itiraz edilebilir. İtiraz ceza ile ilgili takibi durdurmaktadır.

Şayet itiraz SGK tarafından reddedilirse, ret kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşmektedir.

İletişim:

www.osmanozbolat.com

Twitter: @osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz