SGK Belge Türleri

0
51

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA HİZMET AKDİNE İSTİNADEN ÇALIŞAN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN BELGE TÜRLERİ

1 NOLU BELGE 
HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞANLAR
 (YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR DAHİL)

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510-5084-5615-5746- 4447-4857-15921-5225-25510 16322 – 26322 – 06111

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

11

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

15

21,5 ila 27

36,5 ila 42

2 NOLU BELGE 
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ ÇALIŞANLAR

Seçilebilecek Kanun Numarası

    Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 ila 6,5

1 ila 6,5

        Toplam

7,5

23,5 ila 29

31 ila 36,5

 

 

 

 

 

 

 

 

4 NOLU BELGE 
YER ALTINDA SÜREKLİ ÇALIŞANALAR

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510-5084-5615-5746-4447-15921-5225-25510-16322-26322-06111

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

14

23

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

15

24,5 ila 30

39,5 ila 45

 

 

 

 

 

 

 

 

5 NOLU BELGE 
YER ALTINDA GRUPLU (MÜNAVEBELİ) ÇALIŞANLAR

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510-5084-5615- 5746- 4447-15921-5225- 25510- 16322-26322-06111

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

14

23

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

15

24,5 ila 30

39,5 ila 45

 

 

 

 

 

 

 

 

6 NOLU BELGE
YERÜSTÜ GRUPLU ÇALIŞANLAR

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510-5084-5615- 5746- 4447-15921-5225- 25510-16322-26322- 06111

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

14

23

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

15

24,5 ila 30

39,5 ila 45

 

 

 

 

 

 

 

 

7 NOLU BELGE: 
3308 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR  

(M.E.B İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 NOLU BELGE
GEÇİCİ 20. MADDEYE TABİ OLANLAR

(SANDIK, ODA, BORSA VE BİRLİK OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

1

2

3

13 NOLU BELGE
   TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ KESİLMEYENLER

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510-5084-5615-5746- 4447-4857-15921-5225-25510-16322-26322-06111

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

11

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

19,5 ila 25

33,5 ila 39

 

 

 

 

 

 

 

 

14 NOLU BELGE 
   LİBYA'DA ÇALIŞANLAR

(LİBYA İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

11

20

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

10

14 ila 19,5

24 ila 29,5

 

 

 

 

 

 

 

 

19 NOLU BELGE
  CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN TESİS ATÖLYE VE BENZERİ ÜNİTELERDE ÇALIŞTIRILAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR
(CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR
TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Toplam

 –

1 ila 6,5

1 ila 6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 NOLU BELGE: 
İSTİSNA AKDİNE İSTİNADEN ALMANYA'YA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLER

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

11

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

15

21,5 ila 27

36,5 ila 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 NOLU BELGE
TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ ÜLKELERE GÖTÜRÜLEREK ÇALIŞTIRILAN TÜRK İŞÇİLERİ

(YURTDIŞI TOPLULUK İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

5

8,5 ila 14

13,5 ila 19

 

 

 

 

22 NOLU BELGE 
  MESLEK LİSELERİNDE OKUMAKTA İKEN VEYA YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER İLE 2547 SAYILI KANUN UYARINCA ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR

(MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

23 NOLU BELGE 
HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLANLAR

 (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 ila 6,5

1 ila 6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 NOLU BELGE 
HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLANLAR

 (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

11

20

Toplam

9

12 ila 17,5

21 ila 26,5

 

 

 

 

 

 

 

 

25 NOLU BELGE 
 TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMLERE KATILAN KURSİYERLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNANLAR 

 (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

28 NOLU BELGE 
 4046 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA İŞ KAYBI TAZMİNATI ALANLAR

 (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

 –

20

20

Genel Sağlık Sigortası Primi

 –

12

12

Toplam

 –

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

29 NOLU BELGE: 
 TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510-5084-5615-5746- 4447-4857-15921-5225-25510-16322-26322-06111

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi

İşveren
Hissesi

Toplam
Hisse

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 –

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

12

21

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası Primi 

1

2

3

Toplam

15

22,5 ila 28

37,5 ila 43

 

 

 

 

 

 

 

 

30 NOLU BELGE 
 İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510-5084-5615-5746- 4447-4857-15921-5225-25510-16322-26322-06111

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi

İşveren
Hissesi

Toplam
Hisse

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 –

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

12

21

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

20,5 ila 26

34,5 ila 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 NOLU BELGE 
 HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
 (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi

İşveren
Hissesi

Toplam
Hisse

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 –

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

12

21

Toplam

9

13 ila 18,5

22 ila 27,5

 

 

 

 

 

 

 

 

32 NOLU BELGE: 
 TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510-5084-5615-5746- 4447-4857-15921-5225-25510-16322-26322-06111

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi

İşveren
Hissesi

Toplam
Hisse

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 –

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

12,5

21,5

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

15

23 ila 28,5

38 ila 43,5

 

 

 

 

 

 

 

 

33 NOLU BELGE
 İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510-5084-5615-5746- 4447-4857-15921-5225-25510-16322-26322-06111

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi

İşveren
Hissesi

Toplam
Hisse

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 –

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

12,5

21,5

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

21 ila 26,5

35 ila 40,5

 

 

 

 

 

 

 

 

34 NOLU BELGE 
 HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
 (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 –

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

12,5

21,5

Toplam

9

13,5 ila 19

22,5 ila 28

 

 

 

 

 

 

 

 

35 NOLU BELGE 
TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞIP 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510-5084-5615-5746- 4447-15921-5225-25510-16322-26322-06111

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi

İşveren
Hissesi

Toplam
Hisse

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 –

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

14

23

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası Primi 

1

2

3

Toplam

15

24,5 ila 30

39,5 ila 45

 

 

 

 

 

 

 

 

36 NOLU BELGE 
İŞSİZLİK SİGORTASI HARİÇ 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510-5084-5615-5746- 4447-15921-5225-25510-16322-26322-06111

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi

İşveren
Hissesi

Toplam
Hisse

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 –

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

14

23

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

22,5 ila 28

36,5 ila 42

 

 

 

 

 

 

 

 

37 NOLU BELGE 
 HARP MALÜLLERİ İLE 3713 VE 2330 SAYILI KANUNLARA GÖRE VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI ALANLARDAN KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP 180 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ ÇALIŞANLAR
 (HARP/VAZİFE MALÜLÜ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

05510

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 –

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

9

14

23

Toplam

9

15 ila 20,5

24 ila 29,5

 

 

 

 

 

 

 

 

39 NOLU BELGE: 
  BİRLEŞİK KRALLIKTA İKAMET EDENLER VE İŞVİÇRE VATANDAŞI OLANLARDAN UZUN VADELİ SİGORTA KOLUNUN UYGULANMASINI TALEP ETMEYENLER
(BİRLEŞİK KRALLIK/İSVİÇRE İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

5084-5615-5746- 4447-4857-15921-5225-25510-16322-26322-06111

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1 ila 6,5

1 ila 6,5

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

6

10,5 ila 16

16,5 ila 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 NOLU BELGE
KAMU İDARELERİNDE İŞ AKDİ ASKIDA OLANLAR
(1 VE 3 MAHİYET KODLU İŞYERLERİ SEÇEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Genel Sağlık Sigortası Primi

12

12

Toplam

 –

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

42 NOLU BELGE
3308 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR 

(MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1

1

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

5

Toplam

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

43 NOLU BELGE: 
  MESLEK LİSELERİNDE OKUMAKTA İKEN VEYA YÜKSEK ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA STAJA TABİ TUTULAN ÖĞRENCİLER İLE 2547 SAYILI KANUN UYARINCA ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR

(MEB İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1

1

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

5

Toplam

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

44 NOLU BELGE 
 TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMLERE KATILAN KURSİYERLERDEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR 

 (İŞ-KUR OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

1

1

Genel Sağlık Sigortası Primi

12,5

12,5

Toplam

13,5

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 NOLU BELGE
1136 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AVUKATLIK STAJI YAPMAKTA OLANLARDAN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNMAYANLAR 

 (BARO OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Genel Sağlık Sigortası Primi

6

6

Toplam

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

90 NOLU BELGE
İTİBARİ HİZMET SÜRESİNE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR 
(İTİBARİ HİZMET İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

 –

20

20

Toplam

 –

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

91 NOLU BELGE 
60 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ OLANLARDAN İTİBARİ HİZMET SÜRESİNE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR
(İTİBARİ HİZMET İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

 –

21

21

Toplam

 –

21

21

 

 

 

 

 

 

 

 

92 NOLU BELGE 
90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINA TABİ OLANLARDAN İTİBARİ HİZMET SÜRESİNE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR 
(İTİBARİ HİZMET İŞYERİ OLARAK TANIMLANMIŞ OLANLAR TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR)

Seçilebilecek Kanun Numarası

Kanun numarası seçilemez

Sigorta Kolları

Sigortalı
Hissesi
(%)

İşveren
Hissesi
(%)

Toplam
Hisse
(%)

Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi

 –

21,5

21,5

Toplam

 –

21,5

21,5

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz