Raporlu işçi başka işyerinde çalışabilir mi?

0
37

raporlu işçiOkurumuz soruyor: “çalıştığım işyerinde hasta oldum ve istirahat raporu aldım. Hastalığın işyeri ile alakası yok. Ailemden ayrıyım, hastalığın tedavisinde iyi bakım gerekiyor. Ailemin yanında yeni bir işe başlamamda (rapor bitinceye kadar çalışılmamak şartı ile) sakınca var mı?

Bir rahatsızlık sonucunda verilen istirahat raporları, raporu alan kişinin rahatsızlığın mevcut olduğu sürede iş göremeyeceğini ifade etmektedir. Çalışanlar tarafından alınan bu raporlar sonucunda işçiler yasal olarak çalıştırılmamakta ve işverenlerde bu çerçevede çalışanların raporlu olduğu sürelerde eksik istihdam ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Dolayısıyla alınan raporların gerçekliğinin tartışılması bile işçi-işveren ilişkisine olumsuz yansıyacaktır.

İş akdinin ana unsurlarından olan, hatta belki de en önemlisi taraflar (işçi-işveren) arasındaki doğruluğa ve bağlılığı sözleşme süresince riayet edilmesi gerektiği hususudur. Bu eksende İş Kanununa göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve bu kurallara uyulmama durumunda iş sözleşmesinin haklı olarak feshedileceği de belirtilmiştir. Yine Kanunda, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Yasadaki bu haller sınırlı sayıda olmayıp genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

Dolayısıyla rapor alarak bir işe devam etmeme gerekçesi oluşturup, başka bir işyerinde çalışıyor olmak iyi niyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Böylesi bir durumda işveren iş akdini haklı nedenle fesh ederek sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.

Yine benzer konuda yakın zamanda verilen yargı kararında da:

“Davacı işçinin raporlu olduğu ………… tarihinde başka bir işyerinde çalıştığı sabittir. Bu durum işçinin doğruluk ve bağlılık yükümlülüğüne aykırılık teşkil eder. Davacının iş sözleşmesi davalı işveren tarafından haklı olarak feshedilmiştir. Davacının (işçinin) kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir” denilmektedir.

Çalışılmayan dönemler için geriye dönük sigortası ödeme yok

Soru: Babamın 1980'lerden sigorta başlangıcı var. Sigortası bir zaman ödenmemiş. Sormak istediğim geçmişteki çalışamadığı sürelere yönelik babamın geriye dönük sigorta ödeme imkânı var mı? Çünkü geriye dönük ödeme varsa geçmişi hep ödeyip hemen emekli olma şansı var.

Babanızın çalışamadığı dönemlere ilişkin geriye dönük bir sigorta ödemesi yaparak hizmet kazanması mümkün değildir. Ancak yasal olarak hizmet borçlanması (askerlik gibi) yapabilirse, geçmiş sürelere ilişkin sigortasız geçen dönemlerini hizmetten saydırabilir. www.osmanozbolat.com

En fazla iki çocuk için borçlanma yapabilirsiniz

Soru: 05.03.1968 doğumluyum. 04.01.1985 tarihinde sigorta başlangıcım ve 900 iş günüm var. Daha sonra sigortasız 14 yıl çalıştım. Bu zaman içerisinde 1989, 1995, 1998 ve 2000 yıllarında çocuklarım oldu. Yani toplam 4 çocuğum var ben bu 10 yılı kazanabiliyor muyum, emekli olabilir miyim?

Emeklilik için 20 yıl sigortalılık, 41 yaş ve 5000 güne ihtiyacınız bulunmaktadır. Yıl ve yaş şartını doldurmuşsunuz. Eksik günleriniz içinde en fazla iki çocuk için toplamda dört yıl (1440 gün)  borçlanma imkanınız bulunmaktadır. 4 çocuk için maalesef şu an için borçlanma yapamıyorsunuz.

İletişim: www.osmanozbolat.com

Twitter: @osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz