Prim Ve Gecikme Zammı Tahakkukunun İptali

0
40

T.C.
YARGITAY
Onuncu Hukuk Dairesi

Esas No : 2003/2947
Karar No : 2003/3554
Tarih : 17.4.2003

Prim Ve Gecikme Zammı Tahakkukunun İptali ( Usulüne Uygun Düzenlenmediği İddia Edilen Tutanağın ve Prim ve Gecikme Zammının İptali Talebi )

Yoklama Memuru Tutanaklarının Kanuni Karine Olması ( Müfettişler, Denetmenler ve Yoklama Memurları Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksi Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olması )

Kanuni Karine ( Müfettişler, Denetmenler ve Yoklama Memurları Tarafından Düzenlenen Tutanakların Aksinin Aynı Güç ve Nitelikteki Delillerle Kanıtlanmasının Gerekmesi )

Sosyal Sigortalar Kanununun 130’ncu ve İş Kanununun 89. maddesine göre müfettişler ve yoklama memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Bu tutanakların aksinin aynı güç ve nitelikteki delillerle kanıtlanmış olması gerekir. Somut olayda davacının anılan nitelikte herhangi bir delil getirmediği anlaşıldığı halde davanın reddine karar verilmesi gerekirken salt tanık sözlerine dayanılarak yazılı şekilde karar verilmiş bulunması usul ve yasaya aykırı olup bozulmalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz