Prim Matrahına Dâhil Edilmeyecek Kazançlar

Primler aylık ödenmekte olduğu için, matrahının da aylık olması gerekmektedir. Ancak, sigortalıların sadece bazılarının düzenli ve eksiksiz aylık gelir elde ediyor olmaları nedeniyle, aylık gelirin (matrah), belirlenmesi günlük gelir esasına bağlanmıştır. Primlere esas meblağ...

Ar-Ge Teşvikinde Sigortalı Başına Beş Yıl Kısıtlaması

Ar-Ge faaliyetlerinin ülke ekonomisine ve dolayısıyla toplumun refah düzeyine olan olumlu katkıları nedeniyle, ülkeler çeşitli teşvik araçları ile bu alanın gelişmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Ülkelerin teşvik için kullandığı araçlar arasında en yaygın olanı, maliye politikası araçlarından olan vergiteşvikleridir. Ar-Ge...

2015 Yılında Asgari Ücretle Birlikte Teşvik Tutarları da Arttı

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2015 yılının ilk altı aylık diliminde asgari ücretin brüt 40,05 TL olarak belirlenmiş olması nedeniyle, 2015/Ocak ila 2015/Haziran aylarına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde; - Aylık prime esas...

İlave İstihdam Teşvikinden Geriye Doğru Yararlanılabilir mi?

Sosyal sigorta prim oranlarının azaltılması veya işverenlerce ödenmesi gereken primlerin belirli kısımlarının Devlet tarafından karşılanması istihdamteşvikinde önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu kapsam yürürlüğe konulan ve son yıllarda işverenler açısından ödeme kolaylığı sağlayanteşviklerden biri...

Prim Matrahına Dâhil Edilmeyecek Kazançlar

Primler aylık ödenmekte olduğu için, matrahının da aylık olması gerekmektedir. Ancak, sigortalıların sadece bazılarının düzenli ve eksiksiz aylık gelir elde ediyor olmaları nedeniyle, aylık gelirin (matrah), belirlenmesi günlük gelir esasına bağlanmıştır. Primlere esas meblağ...

Deneme Süresinin Sağladığı Haklar ve Borçlar

Deneme Süresinin Sağladığı Haklar ve Borçlar İle Sigortalılık Açısından Değerlendirilmesi Deneme süreli iş sözleşmesiyle taraflar yani işçi-işveren tarafları birbirlerini tanıma,  çalışma şartlarının uygun olup olmadığını görme gibi imkânını amaçlarlar. Temelde İş Hukukunun kapsamı alanına giren...

SGK Belge Türleri

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) BENDİ KAPSAMINDA HİZMET AKDİNE İSTİNADEN ÇALIŞAN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN BELGE TÜRLERİ 1 NOLU BELGE  HİZMET AKDİ İLE TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ ÇALIŞANLAR  (YABANCI UYRUKLU SİGORTALILAR DAHİL) Seçilebilecek Kanun Numarası 05510-5084-5615-5746- 4447-4857-15921-5225-25510...

İşverenler teşviklerden neden yararlanmıyor?

Sigortalı işçisi olan işverenlerin Türkiye’deki prim yükü malum… Bugün sigortalı bir işçinin işverene maliyeti, elde edilen brüt ücretin en az yüzde 37,5’ini oluşturmaktadır. Yani ücreti 5000 TL olan bir işçi için ödenen prim tutarı 1.875...

Polise, 86 farklı çalışma modeli uygulanıyor

Kamu Denetçiliği Kurumunun, polislerin fazla çalışmalarına dair kararında, polis memurlarının verilen ek görevler hariç 23 ilde, haftalık ortalama 50 saatin üzerinde çalıştığı tespiti yapıldı. Ayrıca yapılan bir başka tespitte polise 86 farklı çalışma...

Bürodaki polise de fazla çalışma hukuka uygun

Emniyet teşkilat çalışan polis memurlarına, 2003 tarihli bir olurla, 3201 sayılı Kanuna dayanılarak fazla çalışma verilmektedir. Söz konusu fazla çalışmadan, yıllık izinlerde kesinti yapılınca bir başkomiser dava açmıştır. Danıştay, bu davada, ödenen fazla çalışma...