Sigortalı Sayılma İle İlgili Yargı Kararı

T.C.YARGITAY Onuncu Hukuk Dairesi Esas No : 2009/17324 Karar No : 2011/3247 Tarih : 10.03.2011 ÖZET : Davacı, 1479 sayılı Kanun kapsamında zorunlu sigortalılık tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, 4956 sayılı Kanun ile 1479 sayılı Kanuna eklenen geçici 18. madde hükmünde belirtilen sürede müracaatının...

5510 Sayılı Kanun Amacı

  T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas No : 2009/10-573 Karar No : 2009/605 Tarih : 30.12.2009 İÇTİHAT METNİ ÖZET : Dava, işyeri sigortalıları için ödenen “özel sağlık sigortası primi”nin sosyal sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarına dahil edilerek ( sosyal sigorta )primi kesilmemesi...

65 Yaşını Dolduranların Sigortalılığı

 2011 yılında yayımlanan ve “torba yasa” olarak bilinen 6111 sayılı yasa ile 65 yaşını dolduranların sigortalılığı ile ilgili önemli bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile 5510 sayılı yasanın 6. Maddesinde sigortalı sayılmayanlar bölümüne “ 65 yaşını dolduranlardan...

Tüm Hatlarıyla Analık (Doğum) İzin Süreleri

Çalışma hayatı içinde bulunan kadın çalışanlar, hamilelik durumunda bu sürelerin iş hayatlarını ne şekilde etkileyeceği ve kendilerine tanınan yasal hakların ne olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Keza hamilelik-doğum ve doğum sonrası süreç kadının ve çocuğun sağlığı...

İşyerinde Psikolojik Tacizle İlgili Önemli Yargı Kararı

Çalışanların işyerinde uğradığı psikolojik taciz (mobbing) son zamanlarda çalışma hayatına ilişkin en tartışılır konuların başında yer almaktadır. Ülkemizde de sıkça yaşanılır hale gelen psikolojik taciz (mobbing) işyerinde işçi ve işveren ile veya işçilerin kendi...

Hastanelerde Kimler Katılım Payından Muaftır?

Çeşitli nedenlerle rahatsızlık geçirdiğimizde hastanelere tedavi için gideriz. Bu tedaviler sonucunda gerek tahlil yaptırdığımızda gerekse de ilaç aldığımızda devlet tarafından bize sunulan sağlık hizmetinin maliyetine bir nebze olsun katkı sunarız. İşte bu katkı tutarına...

Mesainin 3. Saatine Dikkat

İşyerinde özellikle de ülkemizde sıkça rastlanan iş kazalarına maruz kalmamak istiyorsanız bu yazımızı dikkatle okuyunuz. Okumakla da kalmayın, iş hayatınıza uygulayın. Bizden söylemesi...  İş yerlerindeki kazalar en fazla mesainin 3. saatinde, ağırlıklı olarak da 10.00-12.00...