Mali tatil başlıyor

1
53

mali tatilHer yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar olan dönem (yirmisi de dahil olmak üzere) mali tatil ilan edilmektedir. Bu dönemde kanunlar karşısında yükümlü olanlar için bir ara dönem uygulanmaktadır. Bu sebeple de yasal yükümlülükler için uygulamalar bu tarihler arasında “askıda kalıyor” diyebiliriz.

2014 yılı mali tatil dönemi

2014 yılı için mali tatil 1 Temmuz 2014 Salı günü başlayacak olup, 20 Temmuz Pazar günü sona erecektir. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen yedinci günün resmi tatile rastlaması halinde, resmi tatili izleyen ilk iş gününe uzamaktadır.

SGK işyeri bildirgesi verme yükümlülüğü

Çeşitli nedenlerle (ilk defa tescil, işyeri nakli, işyeri devri, işyerinin intikali gibi) SGK’ya işyeri bildirgesi verme zorunluluğu doğduğunda bunun yasal süresi içinde yapılması gerekmektedir. Ancak söz konusu yükümlülük mali tatile rastladığında bu yükümlülük mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır. Mali tatilin 2014 yılı için son günü 20 Temmuz olduğu göz önüne alındığında, izleyen tarihten itibaren 7 günlük süre 31 Temmuz Perşembe son bulacaktır.

İşe giriş bildirgesi verme yükümlülüğü

İşe yeni alınan kişiler –istisnalar hariç- çalışmaya başlamadan işe giriş bildirgelerinin SGK’ya gönderilmesi gerekmektedir. İşe mali tatil esnasında alınan kişilerle ilgili bu yükümlülük 31 Temmuz Perşembe gününe kadar SGK’ya verildiği takdirde ceza uygulanmayacaktır.

İşten ayrılış bildirgesi verme yükümlülüğü

Çalışanlardan işine son verilen veya işten ayrılan kişilerle ilgili olarak, 10 gün için SGK’ya işten ayrıldıklarının bildirilmesi gerekmektedir. Mali tatil esnasında işten ayrılan kişilerle ilgili olarak bu yükümlülük 31 Temmuz Perşembe gününe kadar yapılabilecektir.

Aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi

İşverenler çalışanlarına ait işyerinde kaç gün çalıştıkları, ne kadar ücret aldıkları gibi hususları belirli tarihlerde (özel nitelikte işyerleri ilgili dönemi izleyen ayın 23’ü, resmi işyerleri ise ilgili dönemi izleyen ayın 7’sine kadar) SGK’ya bildirmek durumundadırlar. 2014 yılı için özel nitelikte olan işyerleri için mali tatil uygulaması söz konusu olamayacaktır. Çünkü işverenlerin Haziran ayı prim belgelerinin verilme süresi 23 Temmuz 2014 tarihinde son bulacağından, bu tarihte de mali tatil sona ermektedir. Dolayısıyla son günü mali tatile denk gelen yükümlüler resmi işyerleri işverenleri olup, bu kişiler yükümlülüklerini 31 Temmuz 2014 tarihine kadar yaptıkları takdirde yasal sürede işlemleri yapılmış kabul edilecektir.

İşyeri kayıt ve belgelerinin ibrazı

SGK tarafından işyeri kayıt ve belgeleri istenilen işverenler 15 gün içinde bu kayıt ve belgeleri SGK’ya sunmak zorundadırlar. Şayet 15 günlük sürenin sonu mali tatile rastlarsa, işverenler kayıt ve belge ibrazlarını 31 Temmuz 2014 tarihine kadar SGK’ya yapabilirler.

Mali tatil kapsamına girmeyen yükümlülükler

Yukarıda belirtilen hususların dışında bazı durumlar, mali tatil de olsa yasal süresi içinde yapılması gerekmektedir. Buna göre iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin bildirimler başta olmak üzere, raporlu sigortalılarla ilgili çalışmadıklarına ilişkin raporların süresinde yapılması gerekmektedir. 

1 Yorum

  1. 30.06.2007 tarihli resmi gazetede yayınlanan 5604 sayılı mali tatil ihdas edilmesi hakkında kanunun 2 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin tebliğin 8. maddesinin (b) bendinde, İş kazası ve meslek hastalığına ilişkin bildirimler ile rapor alan sigortalılar için yapılacak olan çalışılmadığına dair bildirimlerin 5604 sayılı mali tatil kapsamında olmadığı ifade edilmektedir.
    Yani tam olarak metin: “İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının bildirimine ilişkin, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken Sosyal Sigortalar Kurumu Vizite Kağıdı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Belgesi, e-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi, sigortalının istirahat belgesinde gösterilen tarihlerde işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce düzenlenen belge, sigortalı bildirim belgesi, prim ödemelerini kendileri yapan 506 sayılı Kanuna tabi sigortalıların yaptığı bütün iş ve işlemler mali tatil kapsamına girmediğinden, bunlara ilişkin yükümlülüklerin önceden olduğu gibi yasal süresi içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.”
    Dolayısıyla makalede Osman Bey tarafından belirtilen hususlar doğrudur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz