KİT personeli, lisans diplomasını intibak edebilir mi?

0
36

SORU: Merhabalar öncelikle böyle bir imkan sağladığınız için teşekkür ederim.
2008 KPSS önlisans olarak sınava girdim. 87 puanla 2009 Aralık ayında Tekirdağ Liman Başkanlığında göreve başladım. 2009 Eylül ayında lisans düzeyinde mezun olmuştum. Bu lisans diplomamı halen işletemedim. Personel eğitim durumu önlisans görünüyor. Kurumuma bununla ilgili başvuruda bulundum ama halen bir cevap yazmadılar.
Benim durumumda olan Adalet Bakanlığında çalışan arkadaşım işletmiş ve bunu yeni öğrendim. Neden böyle farklı uygulamalar var?

CEVAP:

Öncelikle şu hususun bilinmesi gerekmektedir. 657 sayılı Kanuna tabi olarak memur statüsünde çalışan personele uygulanan mevzuat ile, 399 sayılı KHK’a tabi olarak sözleşmeli çalışan personele uygulanan mevzuat farklıdır.

1- MAAŞ AÇISINDAN

Memurlar için, bir üst öğrenimin bitirilmesi halinde, 657 sayılı Kanunun 36. maddesi hükmü gereğince intibak yapılmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ancak, 399 sayılı KHK’ya göre sözleşmeli statüde çalışanların ücretleri ise 3 parametreden oluşmaktadır. Temel ücret, başarı ücreti ve kıdem ücreti… Temel ücret, Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla belirlenmektedir. Başarı ücreti ise sicil ve başarı değerlendirmesine göre temel ücretin yüzde 8’i ila 2’si arasında uygulanmaktadır. Kıdem ücreti ise bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresine göre yine temel ücretin yüzde 2’si ila 5’i arasında belirlenmiştir.

399’a tabi bir personel için, tek değişken olan unsur temel ücrettir. Temel ücretin genel çerçevesi, yani alt ve üst maaş sınırlarını belirleyen çerçeve, 399 sayılı KHK’nın 25. maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararıyla belirlenmektedir. YPK kararının belirlediği sınırlar içinde KİT’ler ayrıca bir düzenleme yapabilmektedir. Son YPK kararında ücretler açısından 5 grup yer almıştır. 3 ve 4. ücret gruplarında, unvanları bir alt grupta yer alıp da yükseköğrenim görenlerin ücretleri için unvandan bağımsız bir düzenleme yapılmıştır. Tıklayınız.

Ayrıca, YPK kararının 8. maddesinde KİT’lerin eğitim durumunu da gözönüne alarak temel ücretlerde ayarlama yapabileceği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda bir KİT olan örneğin TCDD, her bir unvan için tek tek öğrenim durumuna göre düzenleme yapmıştır. Tıklayınız. Sizin çalışmış olduğunuz kurumun karar verdiği temel ücret skalasını, bilgi edinme yoluyla isteyerek inceleme yapmanızı, unvanlar için eğitim durumuna göre düzenleme yapılmış olması halinde ise yeni öğrenim durumuna göre ücretinizin yeniden belirlenmesini de talep edebilirsiniz.

2- EMEKLİLİK YÖNÜNDEN

Aylıklar yönünden memurlar ile 399’a tabi sözleşmeli personel, farklı uygulamalara tabi iken, emeklilikte aynı uygulamaya tabidir. Yani, 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin emekli keseneğine esas aylık derecesinin tespitinde de, lisans diplomasının intibakı dikkate alınmaktadır. Devlet Personel Başkanlığının görüşü de bu yöndedir. Sizin 5510 sayılı Kanuna tabi olduğunuz dikkate alındığında emekli kesintileriniz memurların emekli kesintileriyle paraleldir. Buna göre bu kesintiler arasında gösterge ve ek gösterge de yer almaktadır. Bu unsurların belirlenmesinde öğrenim durumu oldukça etkilidir. Yani KİT personeli için kazanılmış hak aylık derece ve kademesi olmamakla birlikte emesali memur için yapılan emekli kesintileri aynen bunlar için de geçerlidir.

Çalışma hayatına ilişkin iş hukuku ve sosyal güvenlik haberlerini sitemizden takip edebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz