İş kazasının olduğu gün için SGK bildirimi yapılır mı?

0
42

iş kazalarıÇalışanların iş hayatında yaşadıkları en kötü ve veahim olay iş kazalarıdır. İş kazaları olduğu zaman, işverenler/işyeri yetkilileri kaza meydana geldikten sonraki üç iş günü içinde SGK'ya durumu bildirmek zorundadırlar. Tabii bu SGK bildirimi olup kolluk kuvvetlerine (jandarma/polise) ise hemen bilgi vermek zorunluluktur. İş kazası meydana geldiğinde en çok merak edilen konuların başında kaza günü için SGK'ya gün ve kazanç bildiriminin yapılıp yapılmayacağıdır. 

Bilndiği üzere 5510 sayılı Kanunun 86 maddesinde:

İşverenlerin bir ay içinde normal çalışan ve sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılarını;

1- Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,

2- 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,

3- Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,

Gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir.

Yani çalışan sigortalılara ilişkin bildirimleri SGK'ya bir ay içinde vermekle mükelleftir. Ancak iş kazası durumunda kazazede işçi o gün için fiilen işyerinde çalışmış mıdır? Burada karşımıza iki soru çıkmaktadır. İki sorudan mantıklı olan hangisi ise cevabımızda o yönde şekillenecektir.

1- İşçi o gün kaza geçirdiğinden çalışmamıştır.

2- İşçi çalışmasa nasıl iş kazası geçirir?

Tabiii ki 2. soruda belirtildiği üzere, çalışmayan kişinin iş kazası geçiremeyeceği kesin iken ve kaza günü için mücbir bir sebep meydana geldiğinden 1. şıkta belirtilen hususun tamamlanamadığı da ortada iken, iş kazası geçirilen gün için işçi adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na gün ve kazanç bildiriminin yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde işverenler prim hizmet belgelerinin vermemekten ceza ile karşı karşıya gelebilmektedirler.

Osman ÖZBOLAT

@osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz