İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri

0
39
T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas No : 2010/9-128
Karar No : 2010/122
Tarih : 03.03.2010

 

Dava, fark ücret alacağı istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; SEKA A.Ş. İzmit İşletmesi ve çalışanlarının özelleştirme uygulamaları sonucunda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesi kapsamında davalı Belediyeye devredilip devredilmediği noktasında toplanmaktadır.

Protokol uyarınca SEKA İzmit işletmesinin; arazisi, tesisleri, makineleri, işletme hakkı ve çalışanları ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilmesine karar verilmiş ise de söz konusu Protokol ile Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları ortadan kaldırılmadığı gibi, bu protokol Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarını ortadan kaldırıcı nitelikte de değildir.

Belediye Başkanı ancak yetkili organların kararını alarak Belediye adına sözleşme yapabilir. Belediye Başkanı tarafından imzalanan protokolün Büyükşehir Belediyesi yönünden borç doğurabilmesi için protokolün imza tarihi itibariyle yetkili organlarca verilmiş bir karar da dosyada bulunmamaktadır. Protokolün Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kapatma ve iş akitlerinin feshi kararının ortadan kaldırıldığının ve işyeri devrine ilişkin yöntemince alınmış bir karar niteliğinde bulunduğunun kabulü mümkün değildir. Davalı Büyükşehir Belediyesinde işe alınırken ücretinin tespitinde SEKA da geçmiş hizmetlerinin nazara alınması mümkün olmadığından davanın reddi gerekir. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz