İşyerinde ‘çalışmaktan kaçınma’ hakkı nasıl olur?

0
40

iş güvenliğiÇalışma hayatında yapılan işin tehlike sınıf ve derecesine göre birçok işyeri vardır. Sektörlere göre değerlendirildiğinde birçok çalışanın işlerini ifa ederken tehlike ile karşı karşıya kaldığı ve bunun sonucunda da maalesef iş kazalarının meydana geldiğini görüyoruz.  Bu tür durumlarının yaşanmaması adına bazı durumlarda işçilerin lehine bir düzenleme yapılmışl ve çalışana 'çalışmaktan kaçınma' hakkı tanınmıştır. Bu durum iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanlar için önemli bir düzenleme niteliği taşımaktadır. 

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanununa göre: 

“(1) Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

(2) Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

(3) Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

(4) İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. …” denilmektedir. 

Maddeden de anlaşılacağı üzere ciddi ve yakın bir tehlikeyle karşı karşıya gelenler Kurula veya işverene başvurarak durumun tespit edilmesini isteyecekler, bunların işçinin talebine yönelik karar alması durumunda da gerekli tedbiler alınıncaya kadar işten kaçınabilirler.

Burada önemle belirtmek gerekn bir husus var, o da tehlikenin işverene yada kurula başvurarak değerlendirilmesinin istenilmesidir. Böylesi bir durumda özellikle ülkemizde işverenlerce işçilerin bu taleplerinin kabul edileceği çok zor ihtimaldir. Başvuru sonrasında birçok işveren -ki maalesef ülke gerçeğimiz bu- "işine bak sen!" türünde işçilere cevap verecektir. Bu tür durumda çalışanlar tutanakla durumu kayıt altına alarak Çalışma Müdürlüklerine başvururlarsa karşılaşacakları riskleri azaltma adına lehlerine bir iş yapmış olacaklardır.

Osman ÖZBOLAT

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz