İşverenlerin SGK Prim Teşvikleri-1

0
37
SGK para cezaları

para4SGK tarafından işverenlere yönelik çeşitli indirimler söz konusudur. Bu indirimler işverenler açısından ağır prim yükünün hafifletilmesi adına çok büyük önem taşımaktadır. Ancak ne yazıktır ki, işverenler bu indirimlerden yeteri kadar yararlanamamaktadırlar. Bu kapsamda işverenlere yönelik prim indirimlerinden nasıl yararlanacakları, neler yapacakları hususunda bilgilendirmeler yapacağız.

5 Puanlık prim indirimi

Sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin uzun vadeli sigortalı primlerinden 5 puanlık kısmı Hazinece karşılanmaktadır. Yani işverenlerce sigortalının brüt kazancının % 11’i olan işveren hissesi, belirtilen şartların mevcut olması halinde % 6 olarak işverenlerden tahsil edilmektedir.

5 puanlık işveren prim indiriminden yararlanılması için gerekli koşullar ise:

– İşyerinin özel sektöre ait işyeri olması,

– İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili prim belgelerini yasal süresi içerisinde SGK’ya vermeleri,

– Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

– SGK’ya prim, para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması,

– İşyerinde kayıt dışı çalışmanın bulunmaması gerekmektedir.

5 puanlık işveren hissesine yönelik indirim uygulaması emekli çalışanlar, çıraklar, stajyerler, iş kaybı tazminatı alanlar, cezaevinde çalışan tutuklular, itibari hizmet süresine tabii çalışanlar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmamaktadır.

Ancak özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere sigortalı olarak yurt içinden götürülen sigortalılar için, işverenlerin ödeyeceği %7,5 olan genel sağlık sigortası prim hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanır.

On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine 5 puanlık indirime ek olarak çeşitli illere göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tarihlere kadar 6 puana kadar ilave indirim (toplam 11 puan) oranı da halen uygulanmaya devam etmektedir. (Ayrıntılı bilgi için bkz. “SGK’dan işverenlere yeni prim teşviki” başlıklı yazımız)

Söz konusu 5 puanlık indimden her bir işyeri için ayrı ayrı yararlanılmaktadır. Yani işverene ait farklı yerlerde ayrı on işyeri mevcutsa, her bir işyeri bazında beş puanlık indirimden yararlanılmaktadır.

İşyerinin devri intikali, şirket nevilerinin değişmesi veya şirketin aynı ilde farklı bir merkeze taşınması durumunda, işlemler eski işyeri üzerinden yapıldığında, işyerine ilişkin borçların olmaması indirimden yararlanma açısında önem teşkil etmektedir. İşyeri farklı bir adrese taşındığında yeni bir işyeri doyasından bildirim yapılması durumunda da, şayet eski işyerinin borçları varsa indirimden yararlanılmaması gerekmektedir.

İndirim oranından yararlanma açısından kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması çok büyük önem arz etmektedir.  İşyerinde yapılan denetim ve incelemelerde kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenler, söz konusu indirimden bir yıl süre ile yararlandırılmamaktadır. Ancak çalıştırılan sigortalıların gün sayılarının veya kazançlarının eksik bildirilmesi ve bu durumun tespit edilmesi durumunda indirimden yararlanma hakkı devam etmektedir. Dolayısıyla indirimden yararlanmama durumu sadece kayıt dışı çalıştırma ile söz konusu olmaktadır.

İletişim: www.osmanozbolat.com

Twitter: @osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz