İşverenlere iş güvenliği desteği

0
41

01 Ocak 2014 tarihi itibariyle işyerleri çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta bulunan işverenlerin de işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almalarının yasal zorunluluk olduğunu yazmıştık. Bu kapsamda çalışan sayılarının kaç olduğunun (bir kişi bile olsa) hiçbir önemi olmaksızın iş güvenliği hizmeti alacak bu işyerlerinden küçük kapasitede faaliyet gösterenler, oluşabilecek ek maliyetleri kara kara düşünmekteydiler.

24.12.2013 tarihinde 10 kişiden az çalışanları olan işyerleri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla bir yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan bu yönetmelikle destekten hangi işyerlerinin yararlanacağı, hangi şartlarların arandığı ve dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiş olup bu yazıda geniş kapsamlı olarak bu konularda sizleri bilgilendireceğiz.

Destekten yararlanma koşulları

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili destekten yararlanmak için gerekli olan şartlar:

– Destekten yararlanacak işyerinin SGK’da tescil edilmiş olması;

– Türkiye genelinde ondan az çalışanı olup, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyeri olması;

– İşyerinin İş sağlığı ve güvenliği-KATİP’e kayıtlı hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması gerekmektedir.

Çalışan sayısı nasıl tespit edilecek?

Bu desteğin verilmesi açısından en önemli husus çalışan sayısı olduğundan, işverenler çalışan sayılarının nasıl tespit edileceğini çok merak etmektedirler.

Söz konusu tespit, aynı işveren adına Türkiye genelinde mevcut işyerleri çalışanlarının toplamı şeklinde dikkate alınacaktır. Örneğin İstanbul ilinde tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde 4 çalışanı, yine Kahramanmaraş’ta aynı işveren adına tescilli tehlikeli sınıftaki işyerinde 7 çalışanı bulunan işverenin toplam çalışan sayısı 11 olduğundan destekten yararlanması mümkün olmayacaktır.

Yine taşeron hizmeti alan firmaların çalışan sayılarının belirlenmesinde, taşeronlar tarafından çalıştırılan işçiler işyerindeki işçi sayısına dahil edilmektedir. Örneğin 8 çalışanı olan işyeri, işin bir bölümündeki hizmetlerin yapılması için taşeron hizmeti almış ve taşeron tarafından 4 kişi çalıştırılmıştır. Bu şekilde işyerindeki toplam işçi sayısı dokuzu geçtiğinden işyerinin destekten yararlanması söz konusu olamayacaktır.

İşyerlerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen kişilerde toplam çalışan sayısına dahil edilecektir. İstirahatlı bir işçi için herhangi bir ücret ödemeyen gün bildiriminde de bulunmayan işverenler, sırf o işçi aylık prim hizmet belgesinde görünüyor diye çalışan sayısı ilgili ayda dokuzu geçerse destekten yararlanamayacaktır.

Yine ay içinde işyerinde işe giren ve çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilmektedir. Bu da işlerinin niteliği gereği çalışan sirkülasyonunun çok olduğu işyerleri için olumsuz bir madde olup, ay içinde mevcut çalışan sayıları ve işe giren çıkanların sayısı dokuzu geçtiğinden işyerinin destekten yararlanması söz konusu olamayacaktır.

Çalışan sayılarının belirlenmesi açısından işyerlerinde çalışan çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısına dahil edilmeyecektir.

İşverenlere ne kadar destek ödenecek?

Ondan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için verilecek destek tutarı SGK’ya bildirilen sigortalı sayısı ve çalıştırılan gün üzerinden her bir işçi için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Tehlikeli sınıfta çalıştırılan bir işçi için verilecek destek tutarı asgari ücretin % 1,4’üdür. Örneğin tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde ayda 30 gün çalışan işçi için işverene devlet tarafından 14,30 TL destek verilecektir. 9 işçisi olan işveren aylık toplam 128,70 TL destek alacaktır.

Çok tehlikeli sınıfta çalıştırılan bir işçi için verilecek destek tutarı asgari ücretin % 1,6’sıdır. Örneğin çok tehlikeli sınıfta bulunan bir işyerinde ayda 30 gün çalışan işçi için işverene devlet tarafından 16,34 TL destek verilecektir. 9 işçisi olan işveren aylık toplam 147,06 TL destek alacaktır.

Desteğin ödenme şekli nasıl olacak?

Kapsama giren işverenlerin destekten yararlanması için başvuru yapmaları gerekmektedir.

İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü SGK’ya sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan işyerlerinin tespit edilmesini sağlamaktadır. SGK’da bu kapsamda bulunan işyerlerinin hizmet bedelini üçer aylık dönemler halinde hesaplayarak, dönem sonunu takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödemeleri yapar.

Ancak işverenlerin SGK’ya ödenmemiş borçları varsa ödemeleri var olan borca mahsup edilerek yapılmaktadır.

Dikkat edilmesi gerekenler!

Destekten yararlanan işverenlerin, yararlandıkları süre içerisinde aylık prim hizmet belgelerini her ay yasal süresi içinde SGK’ya vermeleri gerekmektedir.

Denetim görevlileri tarafından işyerlerinde yapılan denetim ve incelemelerde sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak üç yıl süre ile destekten yararlanamazlar. Ayrıca sigortasız çalıştırılan kişinin işe başladığı aydan itibaren yapılan ödeme varsa faizi ile birlikte geri alınır.

Bu çerçevede söz konusu iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin destek hükümleri 01.01.2014’ten itibaren yürürlüğe girecektir. Ancak sağlanan destek hizmetinin işverenlerin ödemek durumunda olacakları hizmet bedellerine nispeten çok düşük miktarda olduğunu belirtmekte fayda var.

Ayrıca işçi bazında değerlendirilecek olan destekten yararlanma şartlarının en azından işyerinde hizmet gören çalışan sayısının prim günü ile değerlendirilmesi (9 kişi X 30 gün=270 gün), ay içinde çeşitli nedenlerle işçi sayısındaki değişiklikler nedeniyle destekten yararlanmamaların da önüne geçeceğini düşünüyoruz.

osmanozpolat@gmail.com

Twitter: @osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz