İşverene Haber Vermeden İşten Çıkabilir miyim?

0
43

işten ayrılmaİşverenim beni geçici olarak bir başka işverenin yanında görevlendirdi. Bu mümkün müdür?

Evet. Ancak bu durumu kabul ettiğinize dair işverenin yazılı onayınızı alması gereklidir. Ayrıca geçici iş ilişkisi 6 aydan uzun sürmemelidir. (en fazla iki kez yenilenebilir.) Böyle bir uygulamada işvereninizle olan iş sözleşmeniz devam eder. Ancak iş görme borcunuzu geçici iş ilişkisi kurulan işverene karşı yerine getirirsiniz. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren de size ücretinizi ödemekten, sigorta primlerinizden, sizi gözetmekten, iş sağlığı ve güvenliği konularında sizi eğitmekten sorumludur.

Geçici iş ilişkisi kurulan işverenim, beni grev sırasında çalıştırmak istiyor. Buna hakkı var mıdır?

Hayır. Geçici olarak bir başka işverene devredilen işçiler, grev ve lokavt sırasında çalıştırılamaz. Ancak söz konusu işçi 2822/39. maddede zikredilen grev ve lokavta katılamayacak işçiler arasında yer alıyorsa grev yada lokavt sırasında işyerinde kalabilir ve kendisine verilen görevleri yerine getirir

İşyerimden ayrılmak istediğimde ne kadar önce durumu işverenime haber vermeliyim?

Bu süre yani ihbar öneli hizmet sürenize gör belirlenir? Hizmet süreniz 6 aydan az ise 2 hafta, 6 ay-1-5 yıl arasında ise 4 hafta, 1.5 yıl-3 yıl arasında ise 6 hafta ve 3 yıldan fazla ise 8 hafta önce işten ayrılacağınız işvereninize bildirmeniz gereklidir.

İşveren beni işten çıkarmak istediğinde, önceden durumu bana bildirmeli midir?

Evet. İhbar süresi İş Kanunu’nda hem işveren hem de işçi için karşılıklı olarak düzenlenmiştir. İşvereninizde hizmet sürenize göre, yukarıda açıkladığımız süreler kadar önce durumu size bildirmelidir.

Belirli süreli hizmet akti ile çalışıyorum. İşverenim yine de ihbar süresine uymalı mıdır?

Hayır. İhbar önelleri İş Kanunu’nda sadece belirli süreli hizmet akitleri için öngörülmüştür.

İşverenim ihbar süresine uymaksızın, yani önceden haber vermeksizin beni işten çıkardı. Bu durumda hakkım ne olur?

İşvereninizin sizi işten çıkarması eğer İş Kanunu’nda sayılan haklı nedenlerden birine dayanmıyor ise, ihbar sürenize ilişkin ücret kadar tazminatı size ödemek zorundadır

İşverene önceden haber vermeksizin işimden ayrıldım. İşverenim benden ihbar tazminatı talep edebilir mi?

Evet. Eğer işten ayrılmanız haklı bir nedene dayanmıyor ise, işvereninizin de sizden ihbar sürenize ilişkin ücret tutarında tazminatı talep etmesi yasal olarak mümkündür.

İşverenim bana ihbar öneli kullandırmaksızın hizmet aktimi feshetmek istiyor. Bu mümkün müdür.?

Evet. İşvereniniz ihbar sürenize ilişkin tazminatınızı peşin ödeyerek hizmet aktinizi her zaman feshedebilir.

Kanundaki ihbar süreleri kesin midir?

Kanundaki ihbar süreleri asgari zorunlu süreler olup, bu sürelerin sözleşmeler (hizmet akitleri ya da toplu iş sözleşmeleri) ile artırılması her zaman olanaklıdır.

Çalışma Bakanlığı Sitesinden yararlanılmıştır.

https://twitter.com/osozbolat

http://www.facebook.com/osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz