İstirahatli işçiyi işten çıkarılabilir misiniz?

0
47

is-sozlesmesiÇalışırken çeşitli nedenlerle (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, doğum gibi) istirahat alan işçiler, raporlu oldukları süre içinde işyerine gidemezler ve işlerini ifa edemezler.  Bu durumdaki kişilerin de zaten çalıştırılması suçtur. Haliyle istirahat alan işçilerinin işe gelmemesi durumunda bazı işverenlerin, işçinin yaptığı işin yürütümü açısından zor durumda kaldığı da muhakkaktır. Bunun yanı sıra özellikle uzun süreli rahatsızlıklar sonucu alınan istirahat raporlarının, sağlık sorunlarının ne zaman biteceği de belli olmamaktadır. Bu durum da işverenleri gerçekten kara kara düşündürmekte ve işçilerin iş akdini feshedip, başka işçilerle yola devam etme kararı alabilmektedirler.

 İşte böyle bir durumda işverenlerin işçilerini istirahatli oldukları dönemde işten çıkarabilip, çıkaramayacakları akıllara soru işaretleri getirmektedir. 

Hangi durumlarda istirahat dönemindeki işçi işten çıkarabilir?

4857 sayılı İş Kanununda işverenin işçilerini hangi haklı nedenlerle işten çıkarabilecekleri belirtilmiştir. Bu madde kapsamında iş akdi sonlandırıldığında, işverenler işçilerinin işine tazminatsız son verebilmektedirler. Burada sağlık nedenleri ile iş akdinin feshi hususuna baktığımızda:

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda iş akdi işveren tarafından haklı nedenlerle bildirimsiz olarak feshedilebilir.

Fakat (a) maddesinde sayılan sebepler dışında; işçinin hastalık, kaza gibi hallerinde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre hak edilen fesih sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

Buna göre İş sözleşmeleri:

-İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

-İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

-İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

-İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayıldığından bu süreleri 6 hafta daha aştıktan sonra iş akdi feshedilir.

Doğum ve gebelik hallerinde işverenlerin bildirimsiz iş akdini fesih hakkı ise  normal istirahat süresi olan 16 hafta sonunda başlar. Bunun doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta olduğu düşünüldüğünde, şayet doğum öncesi kullanılmayıp doğum sonrasına aktarılmayan bir izin yoksa, doğumdan sonraki 8. Hafta sonunda işveren işçisinin sözleşmesini 6 hafta bekleyerek feshedebilir. 

Gerek işçi gerekse de işverenin sorunsuz bir iş hayatı geçirmesi dileğimle…

Osman ÖZBOLAT

@osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz