İsteğe Bağlı Sigorta Rehberi

0
59

isteğe bağlı sigortalıKimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?
İsteğe Bağlı Sigortaya başvurmak için Türkiye’de ikamet edenler veya Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;
– 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan (4/a-4/b-4/c çalışması olmayanlar),
– Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan kısmi süreli, part-time çalışanlar,
– Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,
–  Ve 18 yaşını dolduranlar.
Kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

İsteğe Bağlı Sigorta İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?
– İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. İlgili Sosyal güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine gidildiği takdirde başvuru formu verilecektir.
– Daha önceden isteğe bağlı sigortalı olup durduran/iptal eden sigortalılardan tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.
– Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe Bağlı Sigorta Ne Zaman Başlar?
İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

İsteğe Bağlı Sigortalılar Ne Kadar Prim Ödüyor?
İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir.
İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı olmayacak, 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep veya ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.

2013 yılı için (01.01.2013 – 30.06.2013) en düşük isteğe bağlı primi 313,15 TL, en yğksek isteğe bağlı primi ise 2.035,48 TL’dir.

İsteğe bağlı sigorta nasıl sona erer?
İsteğe bağlı sigortalılık;
– İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, primi ödenmiş son günü takip eden günden,
– Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,
– Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

İsteğe bağlılık süresinin değerlendirilmesi
01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz