İşe iade davası nasıl açılır?

0
40

İş Kanunu’nda çalışanların sebepsiz ve haksız yere işten atılmasını engelleyici hükümler mevcuttur. Öncelikle çalışırken sözleşmesi feshedilen işçiler, fesih bildirimine sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığını düşünmeleri halinde mahkeme yoluna giderek işe iade davası açabilmektedirler. Böylelikle çalışanların keyfiyet ve nedensiz yere işlerinden olmalarının önüne geçilmesi hedeflenmiş olunmaktadır. 

İş iade davası ile ilgili detaya girmeden bu haktan sadece İş Kanunu ve Basın İş Kanunu kapsamında çalışanların yararlanabileceğini; Deniz İş Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında çalışanların yararlanamayacağını belirtmekte yarar var.

Hangi şartları taşıyanlar dava açabilir?

İşyerinde çalışırken haksız ve sebepsiz yere işten atıldığını düşünen çalışanların işe iade davası açabilmeleri için belirli koşulları taşımaları gerekmektedir. Bunlar:

– İş Kanunu veya Basın İş Kanunu kapsamında çalışıyor olmak,

– İş sözleşmesinin belirsiz süreli (süresiz) olması,

– Çalışanın en az 6 aydan beri işyerinde çalışıyor olması,

– İşyerinin en az otuz işçinin çalıştığı bir işletme olması,

– İş Sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedilmesi hususlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

İşe iade davası nereye açılır?

Bu belirtilen şartları taşıyan kişiler Kanuna göre fesih bildiriminin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde iş mahkemesinde dava açabilirler. Bu bir aylık süre hak düşürücü süre olup, bir aydan sonra dava açılması söz konusu değildir.

İşe iade davalarında işten çıkarmanın haklı bir nedene dayandığının ispatı işverene aittir. Ancak işveren haklı bir sebep öne sürüp, işçi başka bir nedenle işten çıkarıldığını söylerse; bu sefer işçinin iddiasını ispat etmesi gerekmektedir.

Fesih bildirimi nasıl olmalıdır?

İş Kanununda fesih bildiriminin yazılı olarak yapılacağı belirtilmektedir. Aynı zamanda fesih nedeninin kesin ve açık bir şekilde belirtilmesi ilerde oluşabilecek yargı safhasında önem arz etmektedir.

Bununla birlikte bir işçinin işten ayrılma nedenini işçinin davranışları veya verimi ise, hakkındaki bu iddialara karşı işçinin savunması alınmadan sözleşmesi feshedilemez.

İşe iade davasının sonuçları

Mahkemeye yapılan işe iade davası ile birlikte işçi boşta geçen süreleri ile ilgili olarak 4 aya kadar ücreti tutarında; şayet dava işçi lehine sonuçlanır ve işveren o işçiyi işe başlatmazsa bu sefer 8 aya kadar iş güvencesi tazminatı talep edilecektir.

İş mahkemesince feshin geçersizliğine karar verildiği takdirde, kararın işçiye tebliğinden itibaren on iş günü içinde işyerine başvurulması gerekmektedir. İşveren tekrar işe başlamak için gelen işçisinin bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. Aksi takdirde işçiye tazminatlarını ödemek zorundadır.

osmanozpolat@gmail.com

Twitter: @osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz