İşçinin uzmanlığı dışında işe zorlanması – Yargıtay

0
43

yargitay kararlariİÇTİHAT METNİ

DAVA :

Davacı, ihbar, kıdem ve kötüniyet tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

1 – Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2 – Davacının temyiz itirazına gelince:

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı, davalıya ait Ankara`daki iş yerinde büro görevlisi olarak çalışmakta iken hiç bir neden söz konusu olmadan İskenderun`daki görev ünvan ve uzmanlığı ile bağdaşmayan tahmil tahliye işlerine verilmiştir. Bu tür bir iş ve görev değişikliği 1475 sayılı İş Kanunu`nun 13/son maddesindeki kötüniyetin varlığını gösterir. Bu durumda kötüniyet tazminatının da hüküm altına alınması gerekirken reddine karar verilmiş olması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, 28.3.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 1996/5126

Karar No

: 1996/6339

Tarih

: 28.03.1996

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz