İşçilik Alacakları

0
46

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No : 2008/21713
Karar No : 2010/6562
Tarih
: 11.03.2010
 

 

Devir tarihinden sonraki çalışmalar sebebiyle doğan işçilik alacakları sebebiyle devreden işverenin sorumluluğunun olmadığı açıktır. Bu bakımdan devirden sonraya ait ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücreti gibi işçilik alacaklarından devralan işveren tek başına sorumludur. Somut olayda, asıl işveren durumunda olan M.’den ihale ile iş alan davalı alt işverenin ihalesinin bittiği ve yeni dönemde ihaleyi almadığı, davacı işçinin ihaleyi alan dava dışı H. Ltd.Şt. ‘de çalışmasına devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu şirket ile M. arasında asıl-alt işveren ilişkisinin varlığı anlaşılamamaktadır. Öte yandan davalı tarafından iş akdinin feshedildiği yolunda delil de bulunmamaktadır. Mahkemece, M. ile H. Ltd.Şt. arasında asıl-alt işveren ilişkisinin bulunup bulunmadığı araştırılarak işyeri devri olduğu sonucuna ulaşılması halinde davacı işçinin işyerini devralan yeni alt işveren nezdinde çalışmasına kesintisiz olarak devam ettiği, iş akdinin sona ermediğinin kabulü gerekeceğinden feshe bağlı kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddi yoluna gidilmeli, aksi halde şimdiki gibi karar verilmedir.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz