İşçi ücretinin süresinde ödenmemesi

0
43

mali tatilSoru: Fazla mesai ücretlerinin ödenmesi için gün sınırı var mı? Varsa kaç gün? Altı aydır çalıştığım şirkette fazla mesai yapmama rağmen hiç ödeme almadım? Bu durum için ne yapabilirim? Şimdi alsam faiziyle birlikte mi alacağım? Mutlu

Fazla mesai alacaklarında genel zaman aşımı süresi 5 yıldır. 5 yıl içinde çalışanların ödenmeyen zamanaşımı ücretleri için başvurmaları gerekmektedir.

Çalışanların ücretleri en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.

Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Fazla mesai alacağı ile ilgili yasal faiz hususunu içeren yargı kararı da aşağıdadır.

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Davacı, fazla çalışma ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı vekili ıslah yoluyla dava konusunu arttırmış, davalı vekili usulüne uygun olarak zamanaşımı defini ileri sürmüştür. Mahkemece bilirkişi raporunda belirlenen alacağın daha azına karar verilmişse de ıslaha karşı zamanaşımı definin dikkate alınıp alınmadığı belirlenememektedir. Islah talebinde de zamanaşımına uğrayan kısmın talep dışı bırakıldığı anlaşılamamaktadır. Bu yönüyle ıslaha karşı zamanaşımı defi üzerinde durulmalı, gerekirse ek hesap raporu alınmak suretiyle bir karar verilmelidir.

3-Mahkemece hüküm altına alınan fazla çalışma ücretleri için toplu iş sözleşmesinde belirtilen ödeme tarihlerinden itibaren en yüksek banka işletme kredisi faizine dair karar verilmiştir. İstek fazla çalışmaya dair olmakla dayanağı toplu iş sözleşmesi değil İş Kanunu’dur. Bu itibarla İş Kanunu’nun 34. maddesinde belirtilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz yerine en yüksek işletme kredisi faizine karar verilmesi hatalıdır.

Toplu iş sözleşmesinde fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi gereken tarihler açıkça belirlenmediğinden faiz başlangıç tarihi de dava ve ıslah tarihleri olmalıdır. Toplu iş sözleşmesinde belirtilen ödeme tarihlerinden söz edilerek faize dair karar verilmesi de hatalıdır.

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02.12.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2011/26570

 

Karar No

: 2013/31526

 

Tarih

: 02.12.2013

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz