İş Kanunun Amacı

0
43
T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi
Esas No : 2008/29913
Karar No : 2010/13853
Tarih : 18.05.2010

 

Memur, sözleşmeli personel ve işçinin ortak noktası ücret karşılığı bağımlı çalışmalarıdır. Memur, genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilir. İşe alınması, “atama” idari işlemiyle olur. Yine memurların çalışma koşulları, hakları, ödev ve sorumlulukları ve memurluğun sona ermesi önceden yasa ile kesin olarak belirlenmiştir. Bu konularda memur ile onu atayan idare arasında farklı bir uygulamanın kararlaştırılması söz konusu olmaz.

Davalılar İş Kanunu’na tabi işçi statüsünde olmayıp, davacı bakanlığa ait okulda müdür ve müdür başyardımcısı olarak memur sıfatıyla görev yapmışlardır. Böyle olunca uyuşmazlığın çözümü de iş mahkemesine ait değildir. Dava konusu miktara göre asliye hukuk ya da sulh hukuk mahkemesinde görülmek üzere, davanın görev yönünden reddine dair karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir. 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz