İş Kanunu Sık Sorulan Sorular-7

0
50

İşçimi başka bir şubeye göndereceğim nasıl yapmalıyım?

İşçinin çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapacaksanız öncelikle işçiye yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İşçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul ederse işçiyi bağlar. Bu süre içinde işçi değişiklik önerisini kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilirsiniz. Ancak, işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabileceğini unutmayanız.

İşverenle ben iş koşullarımı anlaşarak değiştirebilir miyim?

Değiştirebilirsiniz. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22’nci maddesinde taraflar anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebileceği belirtilmektedir.

Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulur mu?

Yürürlüğe koyamazsınız. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22’nci maddesinde çalışma koşullarında değişikliğin geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamayacağını belirtmektedir.

İşyerinde veya özel olarak açılan banka hesabına hangi ödemeleri ödemeliyim?

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakı ödeyeceğiniz 4857 sayılı İş Kanununun 32’nci maddesinde belirtilmektedir.

İşçilere ödemeyi dolar ile yapabilir miyim?

Yapamazsınız. Çünkü, 4857 sayılı İş Kanununun 32’nci maddesinde Türk parası ile ödeneceği, eğer yabancı para kararlaştırılmışsa ödeme günündeki rayice göre Türk Parası ile ödeme yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Ücret ödemesini emre muharrer senetle ( bono ) yapabilir miyim ?

Yapamazsınız. Çünkü, 4857 sayılı İş Kanununun 32’nci maddesinde emre muharrer senetle ( bono ) yapılamayacağı belirtilmektedir.

İşçiye ücret ödemesini kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde yapabilir miyim?

Yapamazsınız. Çünkü, 4857 sayılı İş Kanununun 32’nci maddesinde kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamayacağı emredilmektedir.

İşveren 2 aydır ücret ödemiyor yasal mı?

Yasal değildir. Çünkü, işçiye ücretin en geç ayda bir  ödeneceği, ancak iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresinin bir haftaya kadar indirilebileceği 4857 sayılı İş Kanununun 32’nci maddesinde belirtilmektedir.

Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi var mıdır?

Vardır. 4857 sayılı İş Kanununun 32’nci maddesinde ücret alacaklarının 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğu belirtilmiştir.

8 işçim var Türkiye genelinde ücretleri banka kanalıyla ödeme yükümlülüğüm var mı?

Ödeme yükümlülüğünüz yok. Çünkü, Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair yönetmelik’in 10’uncu maddesinde en az 10 işçi olanların ödeme yükümlülüğü olduğu belirtilmektedir.

İşçi ücretlerini nasıl bankaya yatıracağım?

O ay içindeki her türlü kesintiyi yaptıktan sonra net tutarını bankaya yatırmanız gerektiği Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair yönetmelik’in 10’uncu maddesinde belirtilmektedir.

11 işçi çalıştırmaktayım, işçilere ücretlerini banka aracılığıyla ödemesem ne olur?

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine dair yönetmelik’in 16’ncı maddesi uyarınca İş Kanunu’nun 102’nci maddesinde öngörülen idari para cezası hakkınızda uygulanır. 2010 yılında geçerli olan idari para cezası her işçi ve her ay için 114 TL.’dir.

İşverenim 10 gün geçmesine rağmen ücretimizi ödemedi ne yapmalıyız?

4857 sayılı İş Kanununun 34’ncü maddesi uyarınca iş görmekten kaçınabilirsiniz.

İşgörmekten kaçınabilmemiz için aranan süre ne kadardır?

4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesinde ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ücreti ödenmeyen işçinin işgörmekten kaçınabileceğini belirtmektedir.

Ücretim zamanında ödenmedi faiz isteyebilir miyim?

İsteyebilirsiniz. 4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesinde gününde ödenmeyen ücretlere mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanacağı belirtilmiştir.

İşgörmekten kaçınma hakkımı kullanıyorum iş aktim feshedilir mi?

Bu nedenle iş akdinizin feshedilemeyeceği, yerinize yeni işçi alınamayacağı ve yaptığınız işlerin başkasına yaptırılamayacağı 4857 sayılı İş Kanununun 34’üncü maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Ücretimden ne kadarı haciz edilebilir veya başkasına devir temlik edilebilir?

4857 sayılı İş Kanununun 35’inci maddesinde işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceği veya başkasına devir ve temlik olunamayacağı nafaka borçları hariç belirtilmiştir.

Ücret bordrosu düzenliyorum ücret hesap pusulası da düzenleme yükümlülüğüm var mı ?

4857 sayılı İş Kanununun 37’inci maddesi gereği düzenlemelisiniz.

İşverenim benden 3 gündeliğim kadar ücretimde kesinti yaptı yasaya uygun mu?

Değil. Çünkü, 4857 sayılı İş Kanununun 38’inci maddesinde bir ayda iki gündelikten fazla olamayacağı belirtilmektedir.

İşçimden ücret kesme cezası yaptım bu parayı ne yapmalıyım?

Kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine yatırmalısınız.

Haftada 44 saat çalışma yapıyorum fazla çalışma ücreti ödemeliyim mi?

Ödeme yükümlülüğünüz yok. Çünkü, 4857 sayılı İş Kanununun 41’nci maddesinde haftalık 45 saatten fazla çalışma yapılırsa fazla çalışma ücreti ödeneceği belirtilmektedir.

Haftada 3 saat fazla çalışma yapıyoruz, ücretini nasıl ödemeliyiz?

Her bir saat fazla çalışmanın ücreti %50 fazlasıyla ödenmesi gerektiği 4857 sayılı İş Kanununun 41’inci maddesinde belirtildiğinden toplam 4,5 saate denk gelen fark ücret ödemelisin.

Sözleşmede haftalık 40 saat çalışacağım belirtilmesine rağmen, işverenin beni haftada 44 saat çalıştırıyor, ücretimi ne kadar zamlı ödemelidir?

%25 fazlasıyla ödemelidir. Yani 4 saatlik fazla sürelerle çalışma için 5 saate tekabül eden ücret ödemelidir.

Haftada 5 saat fazla çalışma yapıyorum, ücreti yerine izin almak istiyorum, alabilir miyim, alabilirsen ne kadar alabilirim?

4857 sayılı İş Kanununun 41’nci maddesinde fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmada işçi isterse zamlı ücret yerine fazla çalıştı her saat karşılığı 1 saat 30 dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabileceği belirtildiğinden toplam 7,5 saat size serbest zaman iş saatleri içinde verilmelidir.

İşçinin hak ettiği fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma nedeniyle serbest zamanı ne kadar sürede kullandırmalı mıyım?

6 ay zarfında kullandırmanız gerektiği 4857 sayılı İş Kanununun 41’nci maddesinde belirtilmektedir.

Fazla saatlerle çalışma için işçinin onayını almalı mıyım?

İşçinin onayını almanız gerektiği 4857 sayılı İş Kanununun 41’inci maddesinde belirtilmektedir.

Bir yılda toplam ne kadar fazla çalışma yaptırma hakkım var?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41’inci maddesinde fazla çalışma süresinin toplamının bir yılda 270 saatten fazla olmayacağı belirtilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz