İş Akdinin Haklı Feshi ve Kıdem Tazminatı

0
43

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas No : 2010/9-82
Karar No : 2010/91
Tarih
: 17.02.2010

Davacı işçi, kıdem, ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Ücretleri kanun ve sözleşmeye uygun olarak ödenmeyen işçi, iş sözleşmesini süre bitiminden önce ve bildirim sürelerini beklemeksizin haklı olarak feshedebilir. Bu halde iş akdi haklı nedenle feshedilmiş olduğundan işçi kıdem tazminatına da hak kazanır. Somut olayda, fazla çalışma ücretleri ile hafta tatili ücretleri kanun ve sözleşmeye uygun olarak hesaplanmamış ve zamanında ödenmemiştir. Bu durum karşısında, iş akdinin haklı nedenle işçi tarafından feshedildiğinin ve kıdem tazminatına hak kazandığının kabulü gerekir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz