İnşaat işçileri için yeni dönem başlıyor

0
40

Soma’da maden faciasının yaşandığı ve 18 işçinin toprağın altında kaldığı Ermenek’te maden kazasının yaşandığı Türkiye’de, işçi güvenliği için çok önemli düzenlemeler içeren sözleşmeyi onaylayan tasarı kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, çalışma hayatı ve iş güvenliği konusunda çok önemli düzenlemeler içeriyor.

ILO’nun 20 Haziran 1988 yılında kabul ettiği, 11 Ocak 1991’de yürürlüğe giren 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, inşaat alanındaki herhangi bir işlem, faaliyet veya nakliye dahil alanın hazırlanmasından projenin tamamlanmasına kadar olan tüm inşaat işlerine, bina yapımına, inşaat mühendisliğine, montaj ve sökme işlerinde uygulanacak.

Ulusal mevzuat; işçilerin, iş güvenliğine katkıda bulunma ve kabul edilen çalışma usulleri üzerinde, güvenlik ve sağlığı etkilediği ölçüde görüşlerini açıklama hak ve yükümlülüğüne sahip olmalarını sağlayacak. Ulusal mevzuat; bir işçinin sağlığı ve güvenliği için yakın ve ciddi bir tehlikenin olduğunu düşünmesi için haklı bir sebebi olduğunda, bu tehlikeden sakınma hakkını ve bu durumu amirine derhal bildirme yükümlülüğünü öngörecek.

– İşveren, işçileri tahliye etmek için tedbir alacak

İşveren, işçilerin güvenliğine yönelik olası bir tehlike halinde, faaliyeti durdurmak ve duruma göre işçileri tahliye etmek için derhal tedbir alacak.

Sözleşmenin, “İşyerlerinde güvenlik” başlığı altındaki bölümde yer alan maddelere göre, tüm işyerlerinin güvenli olmasını sağlayacak ve işçilerin güvenliği ve sağlığına zarar verebilecek riskleri ortadan kaldıracak uygun önlemler alınacak.

Yapılan iş; yerde, yüksekte veya binanın bir kısmında sabit yapı vasıtasıyla güvenli biçimde yapılamadığı durumlarda uygun ve güvenli iskele kurulacak. İşçilerin düşme ihtimalinin bulunduğu çatı veya çatıya yakın yerlerde ya da kırılabilir materyal ile kaplı diğer yerlerde çalışmaları gerektiği takdirde, kırılabilir materyal üzerine yanlışlıkla basmamaları veya düşmemeleri için önleyici tedbirler alınacak.

– Toprak kayması tehlikesine karşı önlem alınacak

Her türlü kazı, kuyu, hafriyat, yeraltı işleri veya tünelde şu tedbirler alınacak:

– Toprağın, kayaların veya diğer materyallerin yerinden oynaması veya kopması sonucunda meydana gelebilecek tehlikelere karşı uygun payanda vurma yoluyla işçileri korumak.

– Kişileri; materyallerin veya eşyaların düşmesinden ya da kazıda, kuyuda, hafriyatta, yeraltı işlerinde ve tünelde su borusunun patlamasından kaynaklanan tehlikelere karşı korumak.

– Her bir çalışma bölümüne, solunabilir havayı muhafaza edecek ve her türlü dumanı, gazı, buharı, tozu, sağlık açısından tehlikeli veya zararlı olmayan seviyelerde ve ulusal mevzuatta belirtilen sınırlarda tutacak şekilde yeterli havalandırmayı sağlamak.

– İşçileri, özellikle sıvıların dolaşımı ya da gaz birikmesi gibi olası yeraltı tehlikelerinden kaynaklanan risklerden, bu risklerin yerlerini belirlemek için uygun incelemelere yapmak suretiyle korumak.

– İşçilerin suya düşmesini önlemek için tedbir alacak

Çalışmanın su üstünde ya da çok yakınında yapıldığı yerlerde; işçilerin suya düşmesini önlemek, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olan işçileri kurtarmak, güvenli ulaşım vasıtalarını sağlamak amacıyla yeterli önlemler alınacak.

Patlayıcılar sadece, işçilerin yaralanma riskine maruz kalmamaları için gerekli önlemleri alacak yetkili kişi tarafından depolanacak, taşınacak ve kullanılacak. Zehirli ve zararlı maddelerin ya da oksijen yetersizliğinin veya havada yanıcı gazların bulunabileceği ortama işçilerin girmesinin gerekli olduğu durumlarda her türlü tehlikeyi önlemek için yeterli tedbirler alınacak.

İşçilere koruyucu kıyafetler işveren tarafından ücretsiz olarak sağlanacak ve bakımı yapılacak.

Her inşaat alanında veya çevresinde yeterli miktarda içme suyu bulundurulacak; işçiler için tuvalet ve yıkanma tesisleri, kıyafetleri değiştirmek, kurutmak, dolaba yerleştirmek için tesisler yapılacak. Erkek ve kadın işçilere ayrı tuvalet ve yıkanma tesisleri sağlanacak.

Sözleşmeyi onaylayan her üye, sözleşme hükümlerinin fiilen uygulanmasını sağlamak için özellikle caydırıcı ceza ve önlemler dahil gerekli bütün önlemleri alacak.

Haber7
Çalışma hayatına ilişkin iş hukuku ve sosyal güvenlik haberlerini sitemizden takip edebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz