İhbar tazminatı ve sendikal tazminat talebi dilekçesi

0
81

 

 

İhbar tazminatı talep eden çalışanların bu taleplerine ilişkin olarak hazırlanan örnek dava dilekçesi.

………. İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                                                                                                                                                                     ……….

DAVACI                                   :

VEKİLİ                         :             

DAVALI                                   :

KONU                                      : İhbar tazminatı ve Sendikal tazminatın İş akdinin feshi tarihinden itibaren yasal faiziyle beraber tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR                        :

1- Müvekkilimiz, ……… sigorta sicil numarasıyla ../../…. tarihinden iş akdinin feshedildiği ../../…. tarihine kadar davalı işyerinde çalışmıştır.

2- Müvekkilin iş akdi sendikal nedenle sona erdirilmiştir. Müvekkil ../../…. tarihinde işyerinde çalışan …. arkadaşıyla birlikte …………….. Sendikasına üye olmuş, Davalı işveren  sendika üyesi diğer işçilerle birlikte  müvekkile de sendikadan istifa etmesi için baskı yapmış, bunu başaramayınca da ../../…. tarihli yazısıyla iş akdinin feshedildiğini müvekkile bildirmiştir.

3- Fesih anayasal sendikalaşma hakkını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Müvekkille birlikte aynı gün sendika üyesi …. işçinin iş akdinin feshedilmiş olması, iş akdinin feshinin …. gün önce gerçekleştiği iddia edilen olaya dayandırılmış olması da bunun en açık kanıtıdır.

4- Ayrıca, işverenin müvekkilimi ve diğer işçileri sendikadan istifa etmeleri konusunda ikna için baskı uyguladığı da tanık beyanlarıyla ortaya çıkacaktır.

5- Tüm bunlardan da anlaşılacağı üzere, davalı işveren sözkonusu eylemiyle Anayasanın 51. Maddesi ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesiyle güvenceye  kavuşturulan sendikalaşma hakkını ortadan kaldırmak istemekte ve iş akdini de bu sebeple feshetmiş bulunmaktadır.

6- Müvekkilin iş akdinin feshinden sonra yeni bir iş bulmuş ve çalışmaya başlamıştır. Artık önceki işine dönmek istememektedir. Bu nedenle iş akdinin sendikal sebeple feshedilmesi nedeniyle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kullanmadığı yıllık ücretli izin alacakları ve sendikal tazminatın tahsili için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                : 4857 Sayılı İş Kanunu …., Sendikalar Kanunu ….. ve sair mevzuat.

DELİLLER                               : Üye kayıt fişi, iş akdinin feshi bildirimi, tanık beyanları, Yargıtay kararları ve sair yasal deliller.

CEVAP SÜRESİ                       : 10 Gündür

TALEP SONUCU                      : Yukarıda açıklandığı üzere iş akdinin sendikal nedenlerle haksız feshedilmesi dolayısıyla fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak  kaydıyla …………………-YTL İhbar Tazminatı ve ………………..-YTL Sendikal Tazminatın iş akdinin fesih tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline, Mahkeme Masraflarıyla avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.                                                                                                        

DAVACI VEKİLİ (İmza)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz