İflas eden şirkette sigortalılık ne zaman sona erer?

0
41

işverenMünfesih (feshedilmiş) şirketlerin ortaklarının sigortalılıklarının ne zaman ve ne şekilde sona ereceği, yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte çelişki arz ettiğinden uygulamada sıkıntılar meydana gelmektedir. Yani Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğine göre, SGK kapsamında sigortalılıkları devam eden anonim şirketlerin yönetim kurulu ve limited şirket ortaklarının ticaret sicil kayıtlarının resen silindiği durumlarda, SGK kapsamında sigortalılıkları ne zaman son bulmaktadır?

Konuya gerek sosyal güvenlik uygulamaları açısından değinerek, şirket ortaklarının kafalarındaki soru işaretlerini aydınlatmaya çalışalım.

5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve alt yönetmeliğine göre: “ iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için  ortağın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya şirketin münfesih duruma düşmesine karar verildiği, ortakların talepte bulunmaması halinde, mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği, tasfiyesi sonuçlanan şirketlerin ortaklarının ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarih itibariyle sigortalılığın sonlandırılacağı” açıklanmaktadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne göre ise: “Tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilen şirketlerin ortaklarının sigortalılıkları sigortalının talebi halinde mahkemenin karar tarihinde sona ereceği tarih itibariyle; münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarının sigortalılıkları sigortalının talebi halinde şirketin münfesih duruma düştüğü tarih itibariyle” sona ereceği belirtilmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda da “iki yıl içinde Kanunda belirtilen halleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi, ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın yapılır” denilmektedir.

Dolayısıyla SGK mevzuatında belirtildiği şekilden farklı olarak Ticaret Sicil kaydından silinen şirketlerin ortaklarının sigortalılıklarının ne zaman son bulacağı önem arz etmektedir.

Bu kapsamda özet olarak 4/b sigortalılarla ilgili bu hususu şu şekilde açıklayabiliriz. Şirket ortaklığından dolayı SGK’da 4/b kapsamında  sigortalı veya sosyal güvenlik destek primi kapsamında kayıt ve tescili bulunan şirket ortaklarının:

Ortağı olduğu şirketin herhangi bir nedenle münfesih duruma ve tasfiyeye girmesi halinde, tasfiye veya münfesih süreci devam eder iken, sigortalılıklarının sonlandırılmasını istemeleri halinde, geriye dönük terk işlemi yapılmaktadır.

Tasfiye veya fesih sonuçlanmış ise, sigortalılık terk tarihi yukarıda açıklanan hususler çerçevesinde yapılamakla birlikte, şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na istinaden re’sen silinmiş ise münfesih veya tasfiye süreci sonlanmış sayılacağından, Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtları esas alınmak suretiyle, SGK tarafından şirket ortaklarının sigortalılıklarının sonlandırılması gerekmektedir.

İletişim: www.osmanozbolat.com

Twitter: @osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz