İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatları

0
47

KANUNLAR

• 4857 Sayılı İş Kanunu

TIKLA

• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

TIKLA

• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

TIKLA

• 5959 Sayılı Basın İş Kanunu

TIKLA

• 854 Sayılı Deniz İş Kanunu

TIKLA

• 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

TIKLA

• 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

TIKLA

   

• 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu-Mülga

TIKLA

• 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

TIKLA

• 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu

TIKLA

• 3201 Sayılı Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Kanunu

TIKLA

   

• 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun

TIKLA

• 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu

TIKLA

• Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

TIKLA

• İş Mahkemeleri Kanunu

TIKLA

• Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

TIKLA

• Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

TIKLA

• Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

TIKLA

• Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun

TIKLA

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

TIKLA

• Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

TIKLA

• Türkiye İş Kurumu Kanunu

TIKLA

• 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

TIKLA

TÜZÜKLER

Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük

TIKLA

Vazife Malullüklerini Belirten Usul Ve Belgeler Hakkında Tüzük

TIKLA

YÖNETMELİKLER

Asgari Ücret Yönetmeliği

TIKLA

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği

TIKLA

Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

TIKLA

Alt İşverenlik Yönetmeliği

TIKLA

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği

TIKLA

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TIKLA

Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TIKLA

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik

TIKLA

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

TIKLA

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

TIKLA

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

TIKLA

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

TIKLA

Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

TIKLA

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

TIKLA

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

TIKLA

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik

TIKLA

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TIKLA

Sendika Ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri İle Defterlerinin Şekli Ve İçeriği Hakkında Yönetmelik 

TIKLA

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

TIKLA

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

TIKLA

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

TIKLA

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz