Hizmet Tespiti-1

0
40

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas No : 2004/10-503
Karar No : 2004/488
Tarih : 6.10.2004

Davaya konu somut olayda, davacı iş görme edimini davalı doktorun idarecisi olduğu Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık ocağında yerinde getirmekte olup, çalışmasını, yardımcı hizmetler kapsamında sağlık ocağının genel işleyişine sunmaktadır. Ücretinin ise başlangıçta sağlık ocağı çalışanlarınca, sonrasında ise Sağlık Ocaklarını Koruma ve Kalkındırma Derneği’nce karşılanmakta olduğu davalı ve tanıklarca ifade edilmektedir. Davalı doktorun, başlangıçta Sağlık Bakanlığının, kuruluş amacı dikkate alındığında ise tüzel kişilik kazanması sonrasında anılan Derneğin temsilcisi konumunda hareket etmesi ile taraflar arasında akdi ilişkisinin kurulduğu, bu durumda ise sigortalıyı işveren olarak çalıştırma olgusunun Sağlık Bakanlığı, ardından ise anılan Dernek tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durumda, husumetin bu iki kuruma yöneltilmesi gerekir. Hizmet tespiti davalarının kamu düzeniyle ilgilisi dikkate alındığında, özel bir duyarlılıkla araştırma yapılarak, deliller resen toplanmalı çalışma olgusunun sürekli mi, kesintili mi olduğu araştırılarak, başlangıç ve bitiş tarihleri, dolayısıyla çalışma süresinin tespiti yönüne gidilmeli, davacının aynı işyerine tekrar girerek çalışmasının, hak düşürücü sürenin işlemesine engel olmayacağı ve hak düşürücü sürenin kesilmesi ve durmasının mümkün olmadığa hukuksal gerçeği dikkate alınarak, tüm bu maddi ve yasal olgular gözetilerek karar verilmelidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz