Hastanelerde kimler katılım payı ödemez?

0
47

 

Çeşitli nedenlerle hastanelere tedavi için gideriz. Bu tedaviler sonucunda gerek tahlil yaptırdığımızda gerekse de ilaç aldığımızda devlet tarafından bize sunulan sağlık hizmetinin maliyetine bir nebze olsun katkı sunarız. İşte, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya onların bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenen bu katkı tutarına katılım payı denilmektedir.

Kanunda katılım paylarının; 

– Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayeneleri,

– Vücut dışı protez ve ortezler,

– Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar,

-Yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri

– Yardımcı üreme yöntemleri için alınacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda Katılım payı,

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 2 TL; (SGK bu tutarı 1. Basamak sağlık hizmet sunucularında almamaya, 2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında ise hastanenin niteliğine göre 10 katına kadar artırmaya yetkilidir.) Şuan 1. Basamak sağlık hizmet sunucularında (aile hekimliklerinde) bu ücret alınmamakta, 2. ve 3. Basamak devletin sağlık kuruluşlarında 5 TL, özel sağlık kuruluşlarında ise 12 TL olarak belirlemiştir. Bu ücret devlete bağlı hastanelerden sağlık hizmeti alan kişilerden SGK’dan gelir veya aylık alanların gelir veya aylıklarından diğer kişilerin ise eczanelerden tahsil edilmektedir. Özel sağlık hizmet sunucularında ise SGK’dan gelir veya aylık alanların gelir veya aylıklarından diğer kişilerin ise ilgili hastanede tahsil edilmektedir.

Vücut dışı ortez ve protez ödemeleri için;  vücut dışı protez veya ortezin toplam tutarının Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için % 10’u, diğer kişiler için % 20’si oranındadır. Ancak ilgililerden tahsil edilecek katılım payı tutarı vücut dışı protez veya ortezin alındığı tarihteki brüt asgari ücretin yüzde % 75’inden (2013/2. dönem için 766,12 TL)  fazla olamaz.

Ayakta tedavilerde hastaların alacağı ilaçlar için; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için % 10’u, diğer kişiler için % 20’si oranında katılım payı alınır. Sağlık raporu sunulmak şartıyla bazı hastalıklar için kullanılan ilaçlardan katılım payı alınmamaktadır. Yine ayakta sağlanan ilaçlar için, aile hekimlerince yazılan reçeteler dâhil olmak üzere reçetede yer alan üç kaleme/üç kutuya kadar ilaç/ilaçlar için 3 TL, ilave her bir kalem/kutu ilaç için 1 TL olmak üzere katılım payı alınmaktadır.

Yardımcı üreme yöntemleri (tüp bebek tedavileri) için; yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede % 30, ikinci denemede % 25 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınmaktadır.

Katılım payı alınmayacak durumlar

Hastanelerde kayıt esnasında veya eczanelerde ilaç alırken ödenen ve “tedavi ücreti de” denilen katılım payı ödemelerinden 5510 sayılı Kanuna göre bazı sigortalılar kapsam dışında bırakılmıştır. Buna göre;

– İş kazası ile meslek hastalığı halleri ile askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetlerinden,

– Afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetlerinden,

– Aile hekimi muayeneleri ve kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden,

– Sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve hayati önemi haiz vücut dışı ortez ve protezler ile organ, doku ve kök hücre nakillerinden,

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca istenilen kontrol muayenelerinden,

– Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetlerinden,

– 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden,

– Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden,

– Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylardan,

– 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden muayene katılım payı, ilaç katılım payı ve tıbbi malzeme katılım payları alınmamaktadır.

Ayrıca;

– 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden,

– Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan,

– 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,

– Vazife malûllerinden muayene katılım payı, ilaç katılım payı, tıbbi malzeme katılım payı ile yardımcı üreme yöntemi katılım payları alınmamaktadır. 

Not: Emeklilik hesaplatmak isteyen okurlarımız T.C kimlik numaralarını, doğum tarihlerini, nüfusa kayıtlı oldukları ili ve kimliklerinde cilt numarasını yazdıkları takdirde hizmetlerini görebilme olanağımız söz konusu olmaktadır. Bunun yanında herhangi bir özür durumunun olup olmadığı, hizmet borçlanması yapılıp yapılmadığı gibi ayrıntıları da bize belirtmeniz hesaplamanın sağlıklı yapılması için önemlidir. Sorularınız eksiksiz olduğu sürece sırasıyla cevaplandırılmaya çalışılacaktır.

twitter.com/osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz