Hamile kadınların çalıştırılma koşulları

0
47

hamile-calisan-kadinlarAnnelik her kadın için zorlu bir süreçtir. Hele ki, anne adayları aynı zamanda çalışma hayatının içindeyse… Bunun için iş hayatında aktif rol alan anne adaylarının çalışma koşulları kanunlarla özel olarak korunmuştur.

Hamile olan kadın çalışanların doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra da sekiz olmak üzere toplam on altı hafta çalıştırılmamaları gerekmektedir. Çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftaya iki hafta daha ilave yapılarak toplam on sekiz hafta çalıştırılmazlar.

Ancak burada sağlık nedenlerine göre iki şık ortaya çıkmaktadır.  

İlk husus, hekim raporuna göre hamile kadınlar doğuma üç hafta kalana kadar çalıştırılabilirler. Çalıştıkları süreler doğumdan sonraki izin sürelerine eklenmektedir. İkinci husus ise yine hekim raporuna göre hamile kadınların kullanacakları izin süreleri doğu öncesi ve doğum sonrası artırılabilmektedir.

Gece Çalıştırılması

Kadın çalışanlar gebe oldukları sağlık raporu ile tespit edildikten sonra doğuma kadar gece çalıştırılamazlar. Aynı zamanda doğumdan sonraki ilk bir yılda kadınların gece çalıştırılmamaları gerekmektedir. Doğumdan sonraki bir yıl sonra bile, kadın çalışanın gece çalıştırılması çalışan için sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı ise, bu durum sağlık raporu ile belirlendiği takdirde bu dönemler boyunca gece çalıştırılmaz.

Gebelik halinde normal çalışma durumunda ise günlük çalışma süresi olan 7,5 saatin üstünde kadınların çalıştırılmaları yasaktır. Yine gebelik süresi içinde de, çalışanlara gebelik süresi borunca periyodik sağlık kontrolleri için ücretli izin verilmesi zorunludur.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

Emzirme izni

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Hamilelik gerekçesiyle işten çıkarılma

Özellikle kurumsal olmayan firmalarda çalışan kadın işçileri gebelik sürecinde en tedirgin eden husus işten çıkarılma korkusudur. Bizlere de sıkça sorulan, “gebelik veya doğumdan sonra işten çıkarılma” sonucunda çalışanların ne yapacakları hususu önem arz etmektedir.

Öncelikle çalışanlar arasında sınıf veya cinsiyet ayrımı yapmak İş Kanununda yasaklanmıştır. Doğum veya gebelik nedeniyle işten çıkarılan bir işçi İş Kanununa göre işyerinde ayrımcılığa uğramış demektir.

Otuz veya daha fazla çalışanın olduğu bir işyerinde en az altı aylık çalışması olan bir çalışan iş güvencesi hükümlerinden yararlanmaktadır. Bu şartlara haiz işçilerin iş akitlerinin sona ermesi haklı nedenle olmak zorundadır.

Haklı neden olmaksızın işten çıkarılma durumunda (hamilelik durumunda işten çıkarılma) işçiler fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açmalıdırlar. Burada haklı oldukları ispatlandığı takdirde işverenlere çalışanlarının işe iade edilmesi gerektiği hususu bildirilir. İşverenler yine de işe başlatmak istemezlerse, bu sefer çalışanlara  en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olmaktadırlar.

Yukarıda anlatılan hususların tamamı için geçerli ve en önemli husus, çalışanların işverenlerini gebelik ve emzirme durumlarında bilgilendirmeleridir. İşverenlerin bilgilendirilmemesi durumu çalışanların aleyhine olabilir. Bu konuda dikkat etmekte yarar var.

İletişim: www.osmanozbolat.com

Twitter: @osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz