Fazla Mesainin İspatı Nasıl Olur?

0
43

 

ÖZET :

Fazla mesai yapıldığını isbat, davacı işçiye aittir. Münhasıran kendisi ile birlikte aynı sebeple iş akitleri olan şahısların tanıklığı iddiayı isbata yeterli değildir.

DAVA :

Taraflar arasındaki ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, sosyal yardım, elbise parası, izin ücreti ile ikramiye alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 19.2.2002 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına kimse gelmedi. Karşı taraf adına Avukat Mehmet Oğuz geldi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: www.osmanozbolat.com

KARAR :

1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Davacı işçi fazla mesai alacağı yönünden de talepte bulunmuş mahkemece günde bir saat fazla mesai yapıldığı kabul edilerek anılan isteği hüküm altına alınmıştır. Fazla mesai yapıldığının ispatı davacı işçiye aittir. Somut olayda davacı, kendisi ile birlikte aynı sebeple iş âkitleri şahısları tanık olarak dinletmiş, bundan başka bir delil ibraz edememiştir. Bu konuda mütalaasına başvurulan bilirkişi de davacının fazla mesai yaptığının kanıtlanamadığını belirtmiştir. Davacı tarafın itirazı üzerine alınan ikinci raporda ise günde bir saat fazla çalışılmış olabileceği görüşü farazi olarak benimsenerek hesaplama yapılmıştır. Böyle olunca davacının fazla çalışma yaptığı kanıtlanamadığından anılan isteğin reddine karar verilmelidir. www.osmanozbolat.com

SONUÇ :

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi

Esas No

: 2001/17563

 

Karar No

: 2002/2912

 

Tarih

: 19.2.2002

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz