Vergi İndiriminden Yararlananların Emeklilik İşlemleri -I

0
43

MALULLÜK  SİGORTASI ve SAKATLIK NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANANLARIN EMEKLİLİK İŞLEMLERİ -I

Malullük Nedir?

Malullük; sigortalının veya işverenin talebi üzerine SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının (Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri) bünyelerindeki sağlık kurullarınca usulüne uygun olarak düzenlenecek rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin Bölge Sağlık Kurulu tarafından incelenmesi sonucu çalışma gücü veya iş kazası –Meslek Hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60 ‘nı kaybettiği tespit edilen sigortalılara  Malul denir. Ve bu hakkı kazana kişiye Malullük sigortasından aylık bağlanır.

5510 sayılı kanun öncesi (01.10.2008 tarihinden önce) malul sayılmak için  meslekte kazanma gücünün 2/3 ‘nün kaybedilmesi gerekirken 5510 sayılı kanun sonrası bu oran %60 ‘a indirilmiştir.

Malullük Aylığına Hak Kazanma Koşulları

Malullük  aylığı bağlanabilmesi için sigortalının öncelikle malul sayılması gerekir. Malul sayılmanın yanında aylık bağlanabilmesi içinde;

  • En az  10 yıldan beri sigortalı olup toplam olarak 1800 prim gün sayısı olmalı
  • Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olması halinde 10 yıllık sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 prim gün sayısın bulunması yeterlidir.
  • 4/a  sigortalı çalıştığı işten çıkacak,4/b sigortalı ise işyerini kapatacak veya devredecek
  • 4/a -4/b sigortalı yazılı talepte bulunacak 4/b sigortalının sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Malullük Aylığına  Müracaat

Sigortalının örneği kurumca hazırlanan tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ve bir adet fotoğraf  ile birlikte en son çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurması gerekmektedir.

Malullük Tespiti İçin Sevk İşlemleri

Sigortalı gerek çalıştığı veya çalışmadığı sürede en son sigortalı bulundukları ildeki  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat ederek sağlık hizmet sunucularına sevklerini dilekçe ile talep edecek Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından yapılacak  sevk işlemine istinaden sigortalının malullük tespitine ilişkin tüm masraflar SGK tarafından karşılanmak üzere sigortalı sağlık hizmet sunucularına gönderilecektir. Ancak   1800 prim ödeme gün sayısı bulunduğu halde prim borcu olan 4/b li sigortalılar ile 1800 pirim gün sayısını borçlanmak suretiyle dolduran ve borçlanma bedelini ödemeyen sigortalıların sevk işlemi kurumca yapılmakla birlikte sevke ilişkin masraflar sigortalılarca ödenecektir. Söz konusu kimselerin malul sayılmaları ve aylık bağlama işlemi yapılmadan önce prim borçlarını ödemeleri koşuluyla, yaptıkları masraf tutarları sigortalının talep etmesi ve belgelemesi halinde, Kurumun belirlediği miktarla sınırlı olmak üzere taraflarına ödenecektir.

SGK tarafından yetki verilen Sağlık kuruluşuna sevki yapılan sigortalı adına düzenlenen Sağlık  Kurulu Raporu çalışma gücü veya meslekte kazanma gücü kayıp oranının tespiti amacıyla Bölge Sağlık Kurullarına gönderilmektedir.

Ahmet ADIGÜZEL

Sosyal Güvenlik Denetmeni

Vergi İndiriminden Yararlananların Emeklilik İşlemleri -II

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz