Dikkat! İşyerinde bahis oynayan tazminatsız kovulur

0
43

bahis oyanamakSon dönemde internet ve akıllı telefon trafiği yüzünden tazminatsız işten atılmalarda artış var. Sosyal medya, bahis ve oyun sitelerine ve online alışveriş sitelerine mesai saatleri içinde girmek, artık tazminatsız işten atılma sebebi…

İnternetin hayatımızdaki yerini artık sorgulamaya bile gerek yok. Herkesin elinde bir akıllı telefon. Aktif sosyal medya hesabı 40 milyon kişinin üzerinde.

WeAreSocial’ın 2015 yılının internet ve sosyal medya kullanım istatistiklerine göre, Türkiye’deki internet kullanıcıları gün içerisinde ortalama 4 saat 37 dakikayı internette, 2 saat 51 dakikayı mobil internette ve 2 saat 56 dakikayı sosyal medyada geçiriyor. Pek çok insan işi gücü olmadığı için bu sitelere giriyor ama bir de işi gücü olup üstelik bu süreyi iş saatleri içinde yapanlar var…

İşinizi yapmak yerine bu kapsamlı internet dünyasının içine girmek artık çok daha tehlikeli… İşyerinde ve sosyal hayatta internet kullanımına dikkat! Sosyal medya, bahis ve oyun siteleri ile online alışveriş siteleri, tazminatsız işten çıkarılma sebebiniz olabilir. Yargıtay’ın son zamanlarda vermiş olduğu kararlarda, çalışanların mesai saatleri içerisinde internet ortamında harcadıkları sürelere istinaden yapılan fesih işlemlerinde işvereni haklı bularak işveren lehine hüküm kurmaya başladı.

Şöyle ki;

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işyerinde sürekli internet kullanan ve asli görevini zafiyete uğratan güvenlik görevlisini işten çıkaran işvereni haklı buldu ve yerel mahkemenin verdiği işe iade kararını bozdu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise, internette sanal bahis oynayan ve bu durumu süreleriyle birlikte tespit edilen bir beyaz yakalı çalışanın, işini özenle yapmasına engel olduğuna kanaat getirdi ve personelin açmış olduğu davanın iptaline karar verdi.

Konuyla ilgili Yargıtay kararları incelendiğinde; “Mesai saatleri içerisinde internette oyun oynamak, sosyal medyada vakit geçirmek” gibi olguların işveren açısından haklı nedenle fesih gerekçesini oluşturduğu görülüyor.

Bir başka örnekde ise; Bir çalışanın iş sözleşmesi, mesai saatleri içinde sürekli internet mesajlaşmaları üzerinden işi ile ilgili olmayan görüşmeler yaptığı ve işini aksattığı için feshedildi. İşçinin dava açması üzerine işveren davacının bilgisayar kayıtlarını sundu ve mahkeme bu kanıtı değerlendirerek feshin haklı olduğuna hükmetti.

Paylaşım içeriği de atılma gerekçesi

Sosyal medya paylaşımları çerçevesinde iş dünyasının hassas olduğu diğer bir husus, paylaşımların içeriği. Örneğin; bir çağrı merkezi çalışanı iletişim halinde olduğu müşterinin kişisel bilgilerini içeren bir paylaşımda bulunduğunda işveren bilgi gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle söz konusu çalışanı işten çıkartabilir. Bu durumda, çalışanın kıdem tazminatı alması söz konusu olmayacaktır.

Cep telefonu kullanması işyeri yönetmeliği ile yasaklanmış olan bir çalışanın, yasağa uymayarak cep telefonu ile çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiğine ilişkin örnekler de mevcut. Diğer yandan, sosyal medya paylaşımlarında açıkça işverene hakaret eden, bir başka çalışana veya işverene açıkça sözlü tacizde bulunan, işverenin meslek sırlarını açığa çıkaracak nitelikte bilgi paylaşımı yapan, işyerindeki bir çalışana veya işverene yönelik olarak cinsel içerikli paylaşımlarda bulunan ve yine işyerindeki bir çalışan veya işveren hakkında açıkça ırkçı, dini veya ayrımcı ifadeler kullanan çalışanların da iş sözleşmesi feshedilebilir. Bu durumdaki bir işçinin herhangi bir tazminat alması da söz konusu değildir. Yani özetle;

– Tweet atarken siz atılmayın…

– Facebook profilinize işsiz yazmayın…

– Bahislerde işverene karşı iddiayı siz kaybetmeyin…

– Oyun oynarken iş akdiniz game over olmasın…

Hastayım diyorsan ‘Su güzel’ yazma

Malum hepimiz seviyoruz, “Ordayız, buradayız, şuradayız, şunu yiyoruz” paylaşımlarını. Sahile uzanan ayak baş parmaklarını çekip, selfielerde keyif anlarını fotoğraflayıp sosyal ortama koymayı. Ancak, sizlerin özellikle iş saatleri içinde kişisel sayfalarınız üzerinden yaptığınız paylaşımlara dikkat etmeniz şart. Paylaşımın içeriği önemli olmakla birlikte, bu paylaşımların zamanlaması da kritik hale gelebiliyor. Örneğin; işyerinden hasta olduğu için izin alan bir çalışan izinli olduğu günün mesai saatlerine denk gelen bir zaman diliminde “Su çok güzel, sende gelsene” gibi bir paylaşım yapar, bir de konumunu da içeren fotoğraf eklerse, işveren çalışandan raporlu mazeretin kötü niyetle kullanıldığında dair savunma isteyebilir.

Gazete Vatan

İşyerinde bahis oynarken tespit edilen kişinin tazminatsız işten atılacağına dair Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
Yirmiikinci Hukuk Dairesi

Esas No: 2014/12560

Karar No: 2014/21257

Tarih: 02.07.2014

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı vekili, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, yapılan feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.

Davalı vekili, iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davalı işveren tarafından yapılan teftiş ve teftiş sonucu düzenlenen raporlara ve davacı işçinin kredi kartı ekstre bilgilerine göre davacı işçinin yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde bahis oynadığı, iş akdinin feshi tarihi itibariyle kredi kartı borçlarından dolayı işçi aleyhine takip yapılmadığı, işçinin iş sözleşmesinin feshi sonrasında işsiz kalması sebebiyle kredi kartı borçlarını ödemede güçsüzlüğe düştüğü ve banka tarafından hakkında takip yapılmasına sebebiyet verdiği, işçinin toplum içerisinde onaylanmayacak nitelikteki bahis oynama şeklinde gerçekleşen olumsuz nitelikteki davranışın iş yerindeki üretim sürecine ve çalışmalara olumsuz etki yaptığı işveren tarafından kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüyle feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.

Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedilip edilmediği noktasındadır.

Somut olayda, 6.11.2012 tarihinden beri davalı işyerinde kobi bankacılık satış yönetmeni olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin, yurt dışı bağlantılı sitelerden davalı bankaya ait kredi kartı ile bahis oynaması ve gelirinin üzerinde tutarlarda borçlanmak suretiyle ödemeler yapması sebebiyle 4857 Sayılı İş Kanunu 25/II maddesiyle disiplin yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca feshedildiği anlaşılmaktadır.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacı işçinin yurt dışı kaynaklı internet sitelerinde bahis oynadığı, ortalama net maaşının üzerinde olan tutarlarda ödemeler yaptığı sabittir. İşçinin eylemlerinin işverende meydana getirdiği etki gözönüne alındığında işverenden iş ilişkisini sürdürmesi beklenemeyeceğinden iş sözleşmesinin feshinin haklı sebep ağırlığında kabul edilmese dahi geçerli sebebe dayandığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Belirtilen sebeplerle, 4857 Sayılı Kanunun 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ :

Yukarıda belirtilen sebeplerle;

1- ) Mahkemenin yukarda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- ) Davanın REDDİNE,

3- ) Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4- ) Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yapmış olduğu 60,00 TL yargılama giderinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

5- ) Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6- ) Peşin alınan temyiz harcının istemi halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, 02.07.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

www.osmanozbolat.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz