Davutoğlu’ndan kıdem tazminatı ve işsizlik sigortası açıklaması

0
47

RADİKAL – Başbakan Ahmet Davutoğlu 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programı’nı tanıttığı konuşmada, “İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarını esnetmek ve yararlanma sürelerini artırmak için mevzuat çalışması yapacağız” dedi.

Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu programla işsizliğin azaltılması, kadın istihdamının artırılması, iş gücü piyasasının etkin hale getirilmesini hedefliyoruz. Esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

Program dönemi sonunda yani 2018 sonunda kadınların işgücü katılım ve istihdam oranlarını her yıl ortalama 1 puan artırmayı, esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırmayı ve istihdam teşviklerinin etkinliğini artırmayı planlıyoruz. 43 adet eylem planı var bunun içinde.

Kıdem tazminatı sisteminde yaşanan sorunların çözümü amacıyla ilgili sosyal taraflarla istişare halinde gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacağız. İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarını esnetmek ve yararlanma sürelerini artırmak için mevzuat çalışması yapacağız.

Uzaktan eğitim sistemi kuracağız ve buna işlerlik kazandıracağız.

İSTİHDAM ÖNLEMLERİ
Sosyal yardımla istihdam arasında bağlantı kuracağız. Çalışmaktansa sosyal yardım alayım diye çalışılmamasının önüne geçeceğiz.

İstihdam teşviklerine etki analizi çalışması yapacağız. İstihdam bizim için hayati bir konudur ve bunun için ayrıca detaylı bir çalışma yapacağız.

Uygulamalı eğitimleri yaygınlaştırarak okul ve iş dünyası arasındaki ilişkileri güçlendireceğiz. Meslek liselerini yeni bir reformla iş gücüne katkı sağlama konusunda geliştireceğiz.

Fabrikaların sektörlerine yönelik özel mesleki ve teknik eğitim okulu açabilmeleri için düzenleme yapacağız.

ÜNİVERSİTELERE 3 SÖMESTR
Üniversitelerde 3 sömestr uygulamasını yaygınlaştıracağız.

Ortaokul ve liselerde bireysel yetenekleri öne çıkartacak rehberlik sistemini geliştireceğiz.

Eğitim müfredatını sanat ve sportif faaliyetleri öne çıkartacak şekilde geliştireceğiz. Sanat ve sportif faaliyetin eğitimin bir parçası olarak kabul edilmesi gerekiyor. Eğitim müfredatını her gence en az bir sanat veya spor dalında performans becerisi kazandıracak şekilde güncelleyeceğiz.

Yurtdışında iyi eğitim görmüş insanlarımız Türkiye’de daha iyi şartlarda çalışmak istiyor. Amacımız beyin göçünü engellemek ve Türkiye’yi cazip kılmak.

SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK DÖNÜŞÜM PROGRAMI
Öncelikle insanları hasta yapmamanın yollarını bulmamız lazım. Koruyucu hekimlik çalışmasıyla insanların bilinçlendirilmesi sağlanacak.

Gıda kontrollerini nitelik ve sayı bakımından artıracağız. Yeme ve beslenme kültürünü birlikte geliştirmek lazım.

Etiket ve ambalajları tüketicileri daha doğru bilgilendirilecek şekilde düzenleyeceğiz.

Diyabetin erken dönemde teşhis edilme oranını artıracağız.

KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI
Yerel idareleri destekleyeceğiz. Akıllı kent uygulamalarını destekleyeceğiz.

Büyükşehirlerde kırsal alanlara kaynak ayrılması uygulamasını takip edeceğiz.
Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştirme programı

Şehirlerimizin dezavantajlarını azaltmayı, yaşam kalitesini artırmayı planlıyoruz. Şehir sakinleri arasında sosyal uyumu geliştirecek uygulamaları hayata geçireceğiz.

İmar değişiklikleriyle oluşan değer artışlarından kamunun pay almasını sağlayacağız. Bu kesinlikle rant vergisi değil.

Kentsel dönüşüm alanlarında hakların devredilmesine imkan sağlayacak şekilde gayrimenkul sertifikası modeli geliştireceğiz. Bu da devrim mahiyetinde bir adım. Bu yolla imar değişikliği esnasında değer kaybına uğrayan bir yerden veya kamulaştırmalarda başka bir alana, bu gayrimenkul değerin menkul değer haline dönüştürülerek aktarılması ve disiplinize edilmesi.

Arsa geliştirme çalışmaları olarak yerel yönetimlere destek vereceğiz. Tarihi şehirlerinin canlandırılmasına yönelik hizmet vereceğiz.

Piyasaya arz edilen uygunsuz ithal ürünlerin kullanılmasını engelleyeceğiz.


Kalkınma için uluslararası işbirliğini geliştirme programı
Küresel farkındalığı artırmaya yönelik eğitimler vereceğiz. Eğitim kurumlarında yabancı dilin etkinliği konusunda çalışmalar yapacağız. Eğitimde uluslararası hareketlilik ve işbirliği sağlayacağız.

Kamu kurumlarında dış ilişkiler uzmanlığı kadrosu oluşturacağız. kamu kuruluşlarını bütçe ve insan bakımından güçlendireceğiz.

KAYITDIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI
Kayıtdışı istihdamı analiz edip yol açtığı sorunları ortaya çıkartacağız. Vergi tahsilatını artırmak amacıyla ödeme terminalleri kuracağız.

Akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan ürünün takibini sağlayacak bir sistem kuracağız.

Vergi ve sosyal güvenlik bilincini geliştirmek için görsel medyayı kullanacağız.

KIDEM TAZMİNATI YAYGINLAŞTIRILACAK
Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, kıdem tazminatı ve işsizlik konusundaki soruya şu yanıtı verdi:

“Kıdem tazminatı meselesi her zaman gündemde oldu. Bu hususun işveren ve işçilerin ortak görüşüyle sonuçlandırılması önemli. Kıdem tazminatından istifade eden çalışanlarımızın gerçek çalışanlara nispeti düşüktür. Kıdem tazminatını çalışanlara nasıl yaygınlaştırabiliriz. İşverenlere getirdiği yükü nasıl azaltabiliriz. Bunları sağlayacak bir mekanizmayı nasıl kurabiliriz. Bazı düşüncelerimiz var.”

Kıdem tazminatı konusunu ve işsizlere vereceğimiz yardım konusunu esneteceğiz dediniz…
Şimdi kıdem tazminatı meselesi her zaman ülkemizin gündeminde oldu. Biz bu hususun iş verenlerimizin ve işçilerimizin ortak bir perspektifle onlarla diyalog içinde sonuçlandırılması önemli. 

Birisi, kıdem tazminatından istifade eden çalışanlarımızın, gerçek çalışanlara nispeti çok düşüktür. Yüzde 85-90 bundan faydalanamaz durumdadır. Birinci hedefimiz bütün çalışan kesimleri içerecek şekilde nasıl yaygınlaştırabiliriz?

Öbür taraftan kıdem tazminatının işveren üzerine getirdiği bazı yükler var. Bunları yükleri azaltıp, işçilerimizin yaygın biçimde kıdem tazminatından istifade etmelerini sağlayacak bir mekanizmayı nasıl kurabiliriz?

İşverenlerimizin yükünü hafifleten, ama işçilerimizin de bundan istifade etmesini, bu haktan bu imkandan istifade etmelerini devam ettirecek bir arayış içerisindeyiz. Bu çalışmaları bütün paydaşlarla paylaşarak birlikte bir4 çözüme kavuşturmak.

FARUK ÖZAK: Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi, hükümet olarak tarafların uzlaşmasını hedef alan bir konu. Ama işin özü şu. Bütün açıklığıyla ifade ettik. Şu andaki uygulama sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Dün, 505 işçinin kıdem tazminatını alamadığı için bakanlğımıza müracaatı vardır. Bu bir günde bize gelen bir talep. Burada amaç bütün işçilerin bu haktan yararlanmasını sağlayacakları bir düzenlemeye geçmektir. İşçilerimizin bir hak kaybı, ne programımızda, ne söylemimizde, ne eylemimizde söz konusu değildir. Tüm çalışanlar açısından son derece önemli bir adım diye düşünüyoruz.

DAVUTOĞLU: Bu zaten kıdem tazminatıyla birlikte değerlendirilecek bir husus. herkes için en uygun modeli geliştireceğiz.

Çalışma hayatına ilişkin iş hukuku ve sosyal güvenlik haberlerini sitemizden takip edebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz