Çocuk Parasının Ne Kadarı SGK Primine Dahil Edilmez?

0
39

sgk cocuk parasıÇalışma hayatında sigortalılara “çocuk parası” olarakta adlandırılan çocuk zammı ödenmektedir. Bu çocuk zammı ödemelerinin bir kısmı SGK primlerine dahil edilmemektedir. Bu yazımızda çocuk zamlarının hangi tutarda istisna olarak bildiriminin yapılmayacağı 2013 yılı asgari ücret ödemeleri ışığında açıklanacaktır.

Öncelikle çocuk zammını kimlerin alabileceği ve hangi şartlarda çocuk zammı ödemesi yapılacağını açıklayalım.

Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından:

– 18 yaşını,

– Lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını,

– Yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile,

– Yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen  ve evli olmayanlarından en fazla iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) olanları için,

sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk başına her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %2’si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = İstisna Tutarı,

Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

Formülü vasıtasıyla hesaplanmaktadır.

2013 yılı asgari ücret tutarının yılın ilk döneminde 978,60 TL olduğu göz önüne alındığında yapılan hesaplama;

978,60 X % 2 X 2 (2 çocuk olduğu varsayıldığında) = 39,14 TL TL istisna tutarı ödenecek çocuk parasından düşülerek SGK primi hesaplanacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz