Belirli süreli iş sözleşmesinin yenilenmesi

0
36

yargitay kararlariİşçinin sadece biri ş projesinde çalıştırılması kaydıyla işe alıması durumunda projeye bağlı olarak yapılan iş sözleşmesininde belirli süreli iş sözleşmesi olduğunun kabul edilmesi gerektiği,bu nedenle de işçinin açtığı işe iade davasını kabul eden yerel mahkeme kararının hatalı olduğu hk. istem:

Karar Metni

4857 sayılı İş kanunu'nun  18.maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması gerekir. Aynı kanun'un 11.maddesinde ''İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır.Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.Belirli süreli iş sözleşmesi,esaslı bir sebep olmadıkça,birden fazla üst üste(zincirleme) yapılamaz.Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.Esaslı sebebe dayalı zincirleme iş sözleşmeleri,belirli süreli olma özelliğini korurlar'' şeklindeki düzenleme ile bu konudaki esaslar belirlenmiştir.4857 sayılı Kanunun 11.Maddesinin 2. ve 3. fıkralarında zincirleme yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin esaslı bir sebebe dayanması halinde belirli süreli olma özelliğini koruyacağı;aksi takdirde belirsiz süreli iş sözleşmesi sayılacağı düzenlenmiştir.Belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasının objektif sebebi varsa ve bu sebep devam ediyorsa veya yeni bir sebep ortaya çıkmışsa belirli süreli iş sözleşmeleri yenilenebilir şeklinde değerlendirilmelidir.Zincirleme iş sözleşmelerini belirli süreli niteliğini koruyabilmeleri için her birinde aranan objektif nedenlerin aynı olması da şart değildir.
Taraflar arasında 4857 sayılı kanun'un 11.maddesinin 1. ve 2. fıkraları anlamında esaslı sebep olmadan akdedilen belirli süreli sözleşme, belirsiz süreli sayılacağından, işveren,sürenin sona ermesiyle sözleşmenin sona erdiğini bildirdiğinde, işçi ,sözleşmenin belirli süreliye dönüştüğünü,işverenin bildirim şartına uymadan iş sözleşmesinin feshettiği gibi geçerli bir sebep gösterilmeden feshedildiğini ileri sürerek bir aylık hak düşürücü süre içerisinde dava açabilecektir.Bir aylık hak düşürücü sürenin başlangıcı iş verenin belirli süreli sözleşmeli gibi kabul ederek sürenin  geçmesiyle sözleşmenin  sona erdiğini bildirdiği,belirsiz süreli sözleşmeye dönüştüğü için işverence bildirim süresine uyulmadan yapılan bir fesih anlamı kazanan bildirimin yapıldığı tarihtir.
Dosya içeriğine göre,davacı ile davalı arasında 16.04.2007 tarihinde davacının İkitelli Oyak kent projesinde çalıştırılması amacıyla belirli süreli iş sözleşmesi yapılmış ve sözleşmede bahsi geçen projenin zamanında bitirilememesi üzerine taraflar arasında 01.04.2009 tarihinde ilk sözleşmeye ek olarak ve yine anılan projenin bitirilmesi süresine göre ek belirli süreli iş sözleşmesi bağıtlanmıştır.Gerek ilk sözleşme ve gerekse ilk sözleşmede öngörülen sürenin uzatılmasına ilişkin ek sözleşmenin İkitelli Oyak kent projesine ilişkin olarak düzenlendiği açıktır.
Belli bir sürede bitirilecek işler, bu işlerde çalışanlarla iş sözleşmesinin belirli süreli olarak yapılmasına imkan veren objektif şartı oluşturur. Başka bir anlatımla; işçinin sadece işverenin bir projesinde çalıştırılması kaydıyla işe alınması durumunda projeye bağlı olarak iş sözleşmesinin de belirli süreli yapılması mümkündür.Taraflar arasındaki iş sözleşmesi belli bir işin tamamlanması amacıyla yapılmış olduğundan sözleşmenin belirli süreli olması için 4857 sayılı Kanun'un 11. maddesinde öngörülen objektif şart gerçekleşmiş ve projenin zamanında bitirilememesi üzerine ek iş sözleşmesinin de belirli süreli olarak yapılmasının esaslı sebebini oluşturulmuştur.Açıklanan sebeplerle iş  sözleşmesinin belirli süreli olduğu gözetilmeden  yanılgılı değerlendirme ile davacının iş güvencesinden  yararlandırılması suretiyle yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

11.HUKUK DAİRESİ

Esas No

:

2011/17480

Karar No

:

2012/10195

Karar Tarihi

:

17-05-2012

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz