Bağ-Kurlulara iş kazası durumunda sağlanan haklar nelerdir?

0
37

işveren5510 sayılı yasanın 4'nci maddesinin (b) bendinde yer alması nedeniyle 4/b sigortalılar olarak adlandırılan eski Bağ-Kur kapsamında bulunan sigortalılar:

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

-Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

-Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

-Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

-Tarımsal faaliyette bulunanlar olarak açıklanmıştır.

Söz konusu kişilerden işlerini ifa ederken iş kazası ile karşı karşıya kalanlar iş kazasından sağlanan haklardan yararlanabilmektedirler. Bu haklarda yine 5510 sayılı Kanunun 16. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre iş kazası geçiren 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı ve onun ölümü halinde hak sahiplerine:

-Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği,

-Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri,

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir,

-Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmektedir.

-İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi

Ancak 4/b (Bağ-Kur) sigortalıların bu haklardan yararlanması için genel sağlık sigortası dahil bütün bütün prim borçlarının ödenmesi gerekmektedir. Tabii ki bu borç durumuna ilişkin olarak, işverenlerin zaten prim ödemekte güçlük eçktikleri düşünüldüğünde BağKur sigortalılarının prim borçlarının olmaması şartının biraz esnetilmesi gerekmektedir. En azından verilecek gelir veya ödenek ile prim borçları arasında mahsuplaşacak bir tutar olması halinde ödemenin buna göre yapılması gerekmektedir. 

 Herekese sağlık ve mutluluk dolu iş yaşamı diliyorum.

Osman ÖZBOLAT

@osozbolat

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız!
Lütfen isminizi buraya giriniz